Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis’te

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 10, 2023 Yorum Yok

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi genel Müdürlüğüne ilişkin birtakım limanların özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az periyodik kontrat mühletleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife nazaran, Maden Kanunu’na eklenen süreksiz unsurla, ruhsat sahibi yahut rödövansçı olan gerçek yahut hükmî bireyler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar yahut fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin Öbür alanlarda yürütülmesinin Muhtemel olmaması durumunda, zeytin alanının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, müsaade verilecek maden alanlarının bulunduğu ilçe ve Vilayet sonlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine, halk faydası dikkate alınarak Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığınca müsaade verilebilecek.

Zeytin alanının taşınmasından kaynaklanan bütün masraf ve taleplerden, madencilik faaliyeti yürütmesi istikametinde lehine karar verilen şahıs Mesul olacak.

Zeytin alanının taşınmasının Muhtemel olmadığı durumlarda, ilgili alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine müsaade verilebilmesi için müsaadenin öncesinde ortalarında biyolog ve Ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman bireylerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, aktiflik yürütülecek alanla eş değer büyüklükte müsaade verilecek maden alanlarının bulunduğu ilçe ve Vilayet hudutlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilmesi Mecbur olacak.

– Kontrat mühletleri 49 yıla kadar uzatılacak

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna eklenen süreksiz unsurla, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi genel Müdürlüğüne ilişkin birtakım limanların işletme hakkı verilmesi yahut devranı sistemiyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az periyodik kontrat müddetleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek kontrat imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran kontrattan kaynaklanan bütün mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran kontrattan kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

Maddenin münasebetinde, “Liman yatırımcılarının Gerekli olan yatırımları vaktinde yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve turizm dalına Enlem olarak rekabet gücünün korunması, böylece halk faydasının sağlanması amaçlanmaktadır. anne mukavelelerinde işletme hakkı müddetlerinin uzatılması dış rastgele bir değişiklik yapılmaksızın yalnızca ek kontrat bedelleri; adil, şeffaf, Denetim edilip denetlenebilir bir formda bütün yatırımcılar için tıpkı şartlar çerçevesinde belirlenerek ek mukaveleler imzalanacak ve mühlet uzatımları yürürlüğe girecektir.” tabirlerine yer verildi.

– halk üniversitesi sıhhat hizmeti sunucularına katkı

Teklife nazaran, BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve hisseler ile idari Nakit cezaları, bunlara bağlı gecikme artırımı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, petrol bölümündeki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerinde gece çalışması yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu üniversitesi sıhhat hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali zahmetler yaşamamaları ve sıhhat hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, Laf konusu sıhhat hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile evvelki yıllara ilişkin incelemeler sonucu cari yılda nakdî bir kesintiye uğramamasına yönelik düzenleme yapılıyor.

31 Aralık 2012’den evvel, Türkiye’de oturma müsaadesi almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan şahıslar; Öbür bir ülkede sıhhat sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kararlarına nazaran korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden fiyatsız faydalanan bireyler ile anne ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sıhhat sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

– “Toplayıcı” ve “Toplayıcılık” tanımı

Ulusal Güç Verimliliği aksiyon Planı’nda yer verilen maksatlarla uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “toplayıcı” ve “toplayıcılık” tarifi yapılıyor.

Buna nazaran, “toplayıcı”, “Bir yahut birden Çok şebeke kullanıcısı ile Laf konusu şebeke kullanıcıları ismine elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere mutabakat imzalamış olan toplayıcı lisansı yahut tedarik lisansı sahibi hükmî kişiyi”; “toplayıcılık” ise “Toplayıcı tarafından bir yahut apansızın Çok şebeke kullanıcısının tüketim yahut üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetini” Anlatım edecek.

Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından muahede yoluyla yetkilendirilecek.

Şebeke kullanıcıları, güç tedarik etmek üzere mutabakatlı oldukları tedarik lisansı sahibi hukuksal bireyleri toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek.

Toplayıcı, mutabakatlı olduğu kullanıcıların tüketim yahut üretim programlarını yönetecek, Laf konusu kullanıcılar ismine elektrik gücü yahut kapasitesinin alınıp satılmasına ait piyasa süreçlerini yürütecek ve Yan hizmetlere ait tedarik süreçlerine katılabilecek.

Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına yahut tedarik lisansına sahip hukuksal bireyler tarafından yürütülebilecek.

– halk vazifelileri sendikaları üyelerine destek

Teklifle, İnanılmaz Vaziyet Süreçleri İnceleme Kurulunun misyon müddetinin sona ermesinden sonra Kurulun vazifelerine ait Amel ve süreçlerin yürütülmesi konusunda misyonlu Kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair yordam ve temellerin belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu vazifelileri sendikalarına Üye olup, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen halk görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla Bir arada 750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta toplu kontrat dayanağı yapılacak.

Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan halk vazifelilerinin yüzde 2’sinden daha fazlasını Üye kaydetmiş halk vazifelileri sendikalarına Üye olan, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen halk görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla Bir arada toplu kontrat ile belirlenecek meblağda toplu kontrat ikramiyesi ödenecek.

Kamu görevlilerine ödenecek toplu mukavele ikramiyesi, halk Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Devre Toplu Mukavelenin yürürlük müddetince 2119 gösterge sayısının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak fiyatta ödenecek.

– Geçmiş Devre TEDAŞ borçlarına yapılandırma

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme Çağ süreçleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, bu hususun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle asıl alacak fiyatı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ait alacaklardan vazgeçilecek.

Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş Devre elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ait yapılandırma imkanı getiriliyor.

Bu alacaklara ait taksitlendirme imkanı ile yıllara sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.

1 Ekim 2021 prestijiyle vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma müracaatında bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alınıyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir