Ege İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği 5 işçi alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı ve İdari Memur takımları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla 5 (Beş) işçi alınacaktır

2- İmtihana Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen kısımlarından ya da bu kısımlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak

e) müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) halk haklarından yoksun bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle ya da devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,

h) Misyonunu devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut daha Evvel çalıştıkları Amel yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,

j) Yabancı lisan bilgisinden Uzman Yardımcılığı takımı için, İngilizce lisanından, 2018-2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanından (YDS/e-YDS) en az 70 puan yahut milletlerarası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen taban puanı almış olmak

k)Uzman Yardımcılığı ve İdari Memur Takımları için 2019 ve 2020 yılında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından Tablo 1’de belirtilen puan cinslerinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

3- Karşılaşma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan cinsinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.

4- Müracaatta İstenilen Belgeler*

1. genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.eib.org.tr) İş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (NüfUs Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

-3

4. tahsil Diploması yahut mezuniyet dokümanının (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik evrakı ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi

6. Yabancı lisan imtihanından minimum puanı aldığını gösterir belge

7. Şimdiki Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan doküman asılları istenecektir.

5- müracaat Adresi

Başvurular 4’üncü unsurda belirtilen evraklar ile, Ege İhracatçı Birlikleri adresine en geç 28 Haziran 2021 saat 17.00’a kadar şahsen posta yoluyla yahut ik@eib.org.tradresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, evrak ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

6- Kelamlı Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, tutum ve davranışlarındaki genel Görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir