Doçentlik takımına atanmayLahza emeklilikte makam tazminatı alabilir mi?

Kiralık Evler Eki 30, 2022 Yorum Yok

Emeklilikte makam tazminatı, temsVilayet tazminatı, Görev tazminatı ödeme süreçleri yalnızca 5434 e tabi memurlar için yapılmaktadır.

5434 e tabi memurların emekliliklerinde makam tazminatı ödenmesi koşulları, 5434 sayılı kanun ek Husus 68 kararında bulunur. Bu karara nazaran, emeklilikte makam tazminatı ödenebilmesi için mutlbüyük makam tazminatlı misyonlarda en az 2 Yıl Görev yapma kuralı aranmaktadır. 2 Yıl makam tazminatı gösterge sayıları belirlenmAmel halde Görev yapmış olanlar için de ayrıyeten temsVilayet yahut Görev tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Hangi vazifelere makam tazminatı verileceği, 657 sayılı Kanuna ekli tablolarda gösterilmiştir. Birtakım misyonlar için de kendi Özel kanunlarında belirtilmiştir.

2914 sayılı Yüksek Öğretim İşçi Kanununda öğretim elemanı olLahza Doçentlerin;

Kadro dereceleri 1-3 derece ortasında olanların 4800 ek göstergeden yararlanacakları,

Kazanılmış hBeyaz aylık dereceleri de birinci derece olmBeyaz kaidesiyle 2000 makam tazminatındLahza yararlanacakları belirlenmiştir.

Gene bu kanunda doçentlerin doçentlik takımına atanma kuralları da bulunmaktadır.

Bu bağlamda durumunuzu kıymetlendirmemiz şöyle olacaktır:

Hem 657 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde, hem de kendi Özel kanunlarında yer alLahza makam tazminatı belirlemelerinde mutlbüyük belirtilen kadroya atanma kaidesinin arandığı görülmektedir.

AtfakBeygir yapılmayıp yalnızca unvanne yahut bitirmAmel oldukları okullMesafe nazaran hem ek gösterge hem de makam tazminatı verilmesi uygulamasının olmadığını görmekteyiz/değerlendirmekteyiz.

Bu bağlamda; sizin mutlbüyük doçentlik takımına atamanızın yapılması ve en az 2 Yıl müddet ile Görev yapmış olmanız halinde (2 yıllık Görev mutlbüyük doçentlik vazifesinde olma kuralı değildir, makam tazminatlı misyonlarda 2 Yıl bulunulmuş olması gerekir) emekliliğinizde makam tazminatı alabileceğinizi belirtebiliriz.

başka konularla ilgili kıymetlendirme yapmamız Muhtemel olmayacaktır, bu durumlar büsbütün Kurumların uygulaması ile dava açıldığında mahkemelerin vereceği karMesafe nazaran değişebilir.

Ancak, geçmişe yönelik bir takım verilmesi durumunda hem Görev aylıklarınızın hem de bu müddette doçentlik takımını da kazanmış olmanız nedeniyle emeklilikte 2 yıllık süreyi doldurmuş olursunuz, aykırı halde ne zamLahza doçentlik takımına atamanız yapılır ve bu atfakBeygir sonrasında da en az 2 Yıl Görev yapmış olmanız halinde emeklilikte makam tazminatlı bir emekli aylığı alabileceğinizi kıymetlendirebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir