Diyanet’e alınacak 5 bin işçi sayısı arttı… İşte alınacak yeni sayı

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumu ve adedi belirtilen kontratlı konumlara; 2018 yılı KPSS puan sırası temel alınarak her bir Küme için tabloda belirtilen boş konum sayısının 3 (üç) sert kelamlı imtihana çağrılacak adaylar ortasından İmtihan sonucu muvaffakiyet sırasına nazaran 4-B kontratlı Kur’an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurundaki kaideleri taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer Meydan ortak Nitelik kaidesini taşımak,

3. Unvan kümelerine nazaran 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen tahsil durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) kümesinden lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan çeşidinden en az 50 puan almış olmak,

5. müracaat yapacağı unvanda misyon yapmaya pürüz bir mahzuru bulunmamak.

6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan kümelerine başvuran adaylar için),

8. Hala Başkanlığımız teşkilatında takımlı yahut kontratlı olarak çalışıyor olmamak,

Her Namzet yalnızca bir unvan kümesi için imtihana Müracaat edebilecektir.

Kontratlı bir konumda vazife yapmakta iken Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 1 inci hususunda istisna edilenler dış olmak üzere, mukavelenin feshi sebebiyle vazifesinden ayrılanlardan mukavelelerinin fesih tarihinden itibaren 1 Yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu konunun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi mukaveleleri iptal edilecektir.

II-BAŞVURU İŞLEMLERİ

A-ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN MÜRACAAT FORMU, YERİ VE ZAMANI

1. Müracaatlar, müracaat kaidelerini taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Müracaat süreçleri 12/10/2020-27/10/2020 (saat 23:59) tarihleri ortasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. müracaat süreçlerinin yanlışsız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen asıllara Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyen değişiklik yapılmayacaktır.

B-ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLARIN MÜRACAAT HALİ, YERİ VE ZAMANI

1. müracaat kurallarını taşıdığı halde orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ile +hafız kontenjan kümelerine başvuran adaylar 12/10/202027/10/2020 tarihleri ortasında sinav.diyanet.gov.tradresi üzerinden İmtihan müracaat programı aracılığı ile 4-B Kontratlı (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı İmtihan müracaat formunu dolduracaklardır.

2. müracaat formunu dolduran adaylar, İmtihan başvurularını onaylatmak üzere istenen evraklarla Birlikte rastgele bir Vilayet yahut ilçe müftülüğüne 12/10/202027/10/2020 tarihleri ortasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen Müracaat edeceklerdir.

İstenilen Dokümanlar:

a) Kimlik Evrakı (Nüfuz Cüzdanı, Kimlik Kartı yahut Pasaport)

b) Kontenjan kümesine nazaran tahsil durumlarını gösteren mezuniyet belgeleri

c) Hafızlık Evrakı (+Hafız kontenjan kümelerine başvuranlar için)

3. Adaylardan istenen dokümanları getirmeleri halinde, Yurt dışından yahut askerlik vazifesini yerine getirmekte olanlardan imtihana başvuracak adaylar ismine üçüncü şahıslar müracaat sürecini yapabileceklerdir.

4. Vilayet yahut ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın İmtihan müracaat formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği dokümanlardaki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama sürecini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri Noksan olan adayların müracaat onaylama süreci yapılmayacaktır.

5. Başkanlığımız sinav.diyanet.gov.tradresi üzerinden İmtihan müracaat formunu doldurmayan ya da Vilayet yahut ilçe müftülüklerinde müracaat onay sürecini yaptırmayan adayların müracaat talepleri dikkate alınmayacaktır.

NOT:Sabıka yahut arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını Müracaat bitiş tarihinden Evvel Başkanlığımızca kıymetlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no’lu faksa acilen göndermeleri gerekmektedir.

III-SINAVA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ ve KONULARI

1. Başvuruların kontenjan kümesine ayrılan sayıdan Çok olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) sert Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır. Bir kümede KPSS puan sırasına nazaran nihayet sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde bu adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

2. Başvurular sonucunda, belirlenen kontenjan adedince müracaat yapılmayan kümelerdeki Çok kontenjanlar müracaat yoğunluğuna nazaran öbür kümelere aktarılabilecektir.

3. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van vilayetlerindeki İmtihan merkezlerinde yapılacaktır.

4. Adaylar, kelamlı imtihana girmek istedikleri İmtihan merkezini İmtihan müracaat ekranındaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Müracaatların onaylanmasından sonra adayların İmtihan merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav tarihi, müracaatların alınması ve İmtihan için Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

6. İmtihan Bahisleri;

A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Kayyım için;

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

7. Sözlü imtihana katılacakların Temel ve Özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve özel Yeterlikleri” temel alınacaktır.

8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma süreçlerini “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

9. Adaylar kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Birlikte kimlik dokümanlarından birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik dokümanı ve “Sınav Giriş Belgesi” bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport dışında Öbür bir doküman kimlik dokümanı kabul edilmeyecektir.

10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

IV-DEĞERLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. Adaylar İmtihan mevzularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı sayılabilmek için İmtihan kurulu üyelerinin her birinin başka ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3. Başarı sıralaması kelamlı İmtihan puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı İmtihan puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil evrakının mezuniyet tarihi Evvel olana, doğum tarihi Evvel olana öncelik verilecektir.

V-SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar İmtihan sonuçlarını “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ait itirazlar, imtihanın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yaş imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi,

soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI-TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç Yıl mühletle Öbür bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu çalışana tabidir.

2. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde birebir unvandaki takımlara atanacaktır. Bu halde atananlar, tıpkı yerde en az bir Yıl daha misyon yapmak zorundadır.

3. İlahiyat Fakültesi kümesinde Kur’an kursu öğreticisi unvanında yerleşmeye hak kazananlar, 4-6 ıslak kümesi Kur’an kurslarında istihdam edilecektir.

4. Tercih ve yerleştirme süreçlerine ait diğer konular daha sonra ilan edilecektir.

VII-DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık İmtihan ve yerleştirme sürecinin her kademesinde Namzet tarafından beyan edilen konularda adaydan doküman talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe muhalif doküman verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili Amel ve süreçlerde faks ve e-mail ile süreç yapılmayacaktır. Adayların Yaş imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam- Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Takımlarına Nakil ve Bu Takımların Meslek Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, halk Misyonlarına Birinci sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir