Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Muallim alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer Meydan “öğretmen” takımlarına kelamlı İmtihan sonucuna nazaran Kuruluş içi naklen Nakil yapılmak üzere alım yapılacaktır.

 • I. MÜRACAAT ŞARTLARI

  A . genel ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen genel kuralları taşımak,

 • 2. Başkanlık teşkilatında hala 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A unsuruna nazaran çalışıyor olmak,

 • 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci unsurunun (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” koşulunu taşımak,

 • 4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.

 • B . özel ŞARTLAR

Kur’an-ı Kerim öğretmeni için;

Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak yahut bu alanlarda yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

Dini musiki öğretmeni için;

Aşağıdaki kurallardan birini taşımak,

 • . Başkanlığımızca düzenlenen dini musiki kursunu muvaffakiyetle tamamlamış olmak,

 • . Üniversite yahut belediyelerin dört yıllık eğitim veren konservatuvarlarından mezun olmak,

 • . Türk Din musikisi alanında yüksek lisans/doktora yapmış olmak.

 • II. MÜRACAAT FORMU, YERİ ve ZAMANI

 • 1. Müracaatlar, müracaat koşullarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 27.09.2021 -11.10.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında DİBBYS Programı “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır.

 • 2. İmtihan kaidelerine ait bilgi ve evrakların denetiminde DİBBYS (İKYS) bilgileri dikkate alınacağından adayların, müracaat yapmadan Evvel İKYS datalarını Denetim ederek Noksan bilgi ve evraklarını İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. müracaat sırasında adaylardan ayrıyeten bir doküman talep edilmeyecektir.

 • 3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyetle değişiklik yapılmayacaktır.

 • 4. müracaat süreçlerinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

 • 5. Bu duyuruda belirlenen temellere Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. İmtihan ve sonuçları ile ilgili Tüm duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. İMTİHANIN FORMU, YERİ, VAKTİ ve KONULARI

 • 1. İmtihan kelamlı olarak Ankara’da yapılacaktır.

 • 2. İmtihan Bahisleri;

Kur’an-ı Kerim öğretmeni için;

 • a) Kur’an-ı Kerim (60 puan),

 • b) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) (40 puan).

Dini musiki öğretmeni için;

 • a) Dini Musiki (50 puan),

 • b) Kur’an-ı Kerim (30 puan),

 • c) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) (20 puan).

 • 3. İmtihan tarihi müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde ayrıyeten ilan edilecektir.

 • 4. Adaylar imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Bir arada kimlik evraklarından birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

 • 5. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

V. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; İmtihan sonuçlarına ait itirazlarını sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen mühlet içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen formda yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu itiraz müddetlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. KIYMETLENDİRME ve MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

 • 1. İmtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

 • 2. Muvaffakiyet sıralamasında İmtihan puanı yüksek olana, Adalet halinde sırasıyla hizmet mühleti Çok olana ve doğum tarihi Evvel olana öncelik verilecektir.

 • 3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısınca Namzet asıl, başkaları de yedek olarak sıralanacaktır.

VII. ÖTEKİ HUSUSLAR

 • 1. Başkanlık İmtihan sürecinin her kademesinde adaylar tarafından belirtilen konularda adaylardan ayrıyeten bilgi ve doküman talep edebilecektir.

 • 2. İmtihan öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe karşıt bilgi ve doküman verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

 • 3. Adayların, imtihanın bütün evreleriyle ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı Yaş imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

 • 4. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Vazifeleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği kararları geçerlidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir