Dışişleri Bakanlığı 40 Namzet meslek, 40 Namzet konsolosluk ve ihtisas memuru alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

Dışişleri Bakanlığından:

ADAY Uğraş MEMURLUĞU GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I. genel BİLGİLER

(1) Uğraş Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk Hariç siyasetinin oluşturulması ve icrasında misyon, yetki ve mesuliyet üstlenen ve yurtdışında temsil misyonu icra eden diplomatik meslek memurlarıdır. Uğraş Memurluğu hakkında detaylı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

(2) Açılacak giriş imtihanındaki sonuncu muvaffakiyet sıralamasına nazaran, Namzet Uğraş Memuru unvanıyla Nakil yapılabilecek azami takım sayısı 40 ‘tır. Giriş imtihanını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel yönetim hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece takımlara yapılabilecektir.

(3) Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı etaplarından oluşmaktadır. İmtihanın yazılı evresi 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

(4) Giriş imtihanına ait olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 sayılı kanun ve Dışişleri Bakanlığı İmtihan Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

(5) İmtihana katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, tıpkı unvan takımları için yapılacak müteakip imtihana kabul edilmezler.

II. İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

(1) İmtihana başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda sayılan genel kuralları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 01.01.2020 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

– Lisans seviyesinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin milletlerarası bağlar, Siyaset bilimi, halk idaresi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma iktisadı, tarih, sosyoloji, halkla münasebetler ve tanıtım, psikoloji kısımları ile bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer Meydan derslerin en az %80’ine sahip olan öteki kısımlardan ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

– Toplumsal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) yahut mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, memleketler arası bağlantılar, Siyaset bilimi, halk idaresi, hukuk ve İktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak gerekmektedir.

(2) Namzet Uğraş Memurluğu imtihanına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, Laf konusu kategorilerin isimleri, imtihanların yapılacağı yabancı lisanlar, 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında imtihana girilecek yabancı lisanda alınmış olan minimum YDS/e-YDS puanları, Nakil yapılabilecek azami takım sayıları ile yazılı imtihana kabul edilecek Namzet sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış memleketler arası lisan imtihanlarından 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında alınan puanların, bahse bahis milletlerarası lisan imtihanına ait Sonuç evrakının alındığı İmtihan periyodu prestijiyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori

Yabancı Dil

Asgari

YDS Puanı

Kontenjan

Yazılı İmtihana Kabul Edilecek Namzet Sayısı

1

İngilizce

85

20

400

2

Almanca

Fransızca

85

10

200

3

Rusça

75

2

40

4

Arapça Farsça

75

2

40

5

İspanyolca İtalyanca

Portekizce

85

3

60

6

Çince Japonca

75

2

40

7

Yunanca

75

1

20

TOPLAM

40

800

(3) İmtihan sonucunda kategorilerden birinde üstteki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar muvaffakiyet sırasıyla kıymetlendirilir.

(4) Yazılı imtihana kabul edilecek adaylar, her bir kategori için başka bir liste halinde YDS puanlarına nazaran yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, taban YDS puanına sahip olmak imtihana katılma hakkını garanti etmemektedir.

(5) Namzet adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Namzet Uğraş Memurluğu giriş imtihanına sırf bir kategoriden başvurabileceklerdir.

(6) İmtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. İmtihana katılabilecek adaylara ayrıyeten e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(7) İmtihana katılabilecek adaylara ait duyuruda, İmtihan programına ve imtihanın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAATLARININ YAPILMASI

(1) Giriş imtihanı müracaatları 26 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Müracaatlar, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. müracaat için Gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek doküman örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS yahut puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış memleketler arası lisan imtihanlarından alınan Sonuç evrakı,

c) Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik evrakının de iletilmesi gerekmektedir),

d) var görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik dokümanının de iletilmesi gerekmektedir),

f) Milletlerarası münasebetler, Siyaset bilimi, halk idaresi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma iktisadı, tarih, sosyoloji, halkla bağlantılar ve tanıtım yahut psikoloji kısmı mezunu olmamakla birlikte, bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer Meydan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer kısımlardan mezun olan Namzet adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti emeliyle, transkriptlerini de müracaatları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

(2) Yazılı imtihanda ek puan almaya hak kazanılabilmesi için,

– İmtihana İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci yahut üçüncü bir lisandan 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut memleketler arası lisan imtihanlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış muadil puanı olanların,

– İmtihana İngilizce dışındaki lisanlardan girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce imtihanına ilaveten, üçüncü bir yabancı lisandan 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında alınmış 70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut memleketler arası lisan imtihanlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış muadil puanı olanların anılan imtihanlara ait Sonuç evraklarını de öbür müracaat evrakıyla Bir arada iletmeleri gerekmektedir.

IV. İMTİHANIN AŞAMALARI

(1) Yazılı İmtihan:

a) Yazılı İmtihan aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır.

– Türkçe Kompozisyon

– Yabancı Lisanda Kompozisyon

– Yabancı Lisandan Türkçeye Çeviri

– Türkçeden Yabancı Lisana Çeviri

Yazılı imtihanda geçer not, her bir kısım için 100 üzerinden 70’tir.

b) Yazılı imtihanın Türkçe kompozisyon dışındaki kısımları, lisan kategorilerine nazaran üstteki tabloda belirtilen lisanlarda yapılacaktır.

c) Bakanlığın çalışmalarında anne yabancı lisan İngilizce olup, yalnızca Öbür bir lisan bilen adayların Uğraş memuru olabilmeleri Muhtemel değildir. Bu prestijle, İngilizce dışındaki lisanlardan imtihana girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizceden de imtihana tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce imtihanlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) her bir kısımdan en az 60 puan almaları zaruridir.

d) Yazılı imtihanın her bir kısmından geçer not alacak adaylar, aşağıdaki temellere nazaran yazılı imtihanda ek puan elde edebileceklerdir:

– Yazılı imtihana İngilizceden girecek adayın, ikinci bir yabancı lisandan 2018, 2019 yahut 2020 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir diğer milletlerarası lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Üçüncü bir yabancı lisanı daha bilen adayın, bu lisandan 2018, 2019 yahut 2020 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir memleketler arası lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

– İmtihana İngilizce dışındaki lisanlardan girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce imtihanından alınan 70’in üzerindeki puanlar, yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı lisanı daha bilen adayın, bu lisandan 2018, 2019 yahut 2020 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir memleketler arası lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

e) Yazılı İmtihan basamağının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ayrıyeten e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Kelamlı İmtihan:

a) Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar kelamlı imtihanda Meydan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil vazifesine ait nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür seviyesi, Türkçe ve yabancı lisanda Anlatım yeteneği ile genel davranış ve reaksiyonlarının Uğraş gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. İmtihanda, yeni milletlerarası bahisler hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak kelamlı imtihanın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Kelamlı imtihanda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) İmtihan sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların kesin listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) Ek bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel genel Müdür Yardımcılığı (C Blok 4. Kat)

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (0 312) 2921000

8315/1/1-1

Dışişleri Bakanlığından:

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I. genel BİLGİLER

1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Hariç alakaların yürütülmesi kapsamında vazife, yetki ve mesuliyet üstlenen ve yurtdışında temsil vazifesi icra eden diplomatik meslek memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında detaylı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden erişmek mümkündür.

2. Bu ilana nazaran açılacak giriş imtihanı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel misyon tarifleri çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya yönetimi, halk diplomasisi, Ulusal mevzuatla ilişkili hukuksal işler, işçi işleri, idari ve mali işler ile Özel uzmanlık bilgisi gerektiren öteki alanlarda misyon yapmaları öngörülmektedir.

3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla Nakil yapılabilecek azami takım sayısı 40’tır. Giriş imtihanını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel yönetim hizmetleri sınıfından 7 ila 9’uncu derece takımlara yapılabilecektir.

4. Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı etaplardan oluşmaktadır. İmtihanın yazılı basamağı 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

5. Giriş imtihanına ait olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 Sayılı kanun ve Dışişleri Bakanlığı İmtihan Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

6. İmtihana katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, birebir unvan takımları için yapılacak müteakip imtihana kabul edilmezler.

II. İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

1. İmtihana başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda sayılan genel kuralları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 01.01.2020 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar) ve

c) Yurtiçindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans seviyesinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu imtihanına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, Laf konusu kategorilerin isimleri, imtihanların yapılacağı yabancı lisanlar, 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında imtihana girilecek yabancı lisanda alınmış olan minimum YDS/e-

YDS puanları, Nakil yapılabilecek azami takım sayıları ile yazılı imtihana kabul edilecek Namzet sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış milletlerarası lisan imtihanlarından 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında alınan puanların, bahse mevzu milletlerarası lisan imtihanına ait Sonuç evrakının alındığı İmtihan devri prestijiyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori

Yabancı Dil

Asgari

YDS Puanı

Kontenjan

Yazılı İmtihana Kabul Edilecek Namzet Sayısı

1

İngilizce

85

20

400

2

Almanca

Fransızca

80

10

200

3

Rusça

70

2

40

4

Arapça

Farsça

70

2

40

5

İspanyolca İtalyanca

Portekizce

70

3

60

6

Çince Japonca

70

2

40

7

Yunanca

70

1

20

TOPLAM

40

800

3. İmtihan sonucunda kategorilerden birinde üstteki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar muvaffakiyet sırasıyla kıymetlendirilir.

4. Yazılı imtihana kabul edilecek adaylar, her bir kategori için farklı bir liste halinde YDS puanlarına nazaran yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, minimum YDS puanına sahip olmak imtihana katılma hakkını garanti etmemektedir.

5. Namzet adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Namzet Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş imtihanına sadece bir kategoriden başvurabileceklerdir.

6. İmtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. İmtihana katılabilecek adaylara ayrıyeten e-posta ile bildirim yapılacaktır.

7. İmtihana katılabilecek adaylara ait duyuruda, İmtihan programına ve imtihanın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAATLARININ YAPILMASI

1. Giriş imtihanı müracaatları 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Müracaatlar, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. müracaat için Gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek doküman örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS yahut puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış milletlerarası lisan imtihanlarından alınan Sonuç evrakı,

c) Diploma yahut mezuniyet evrakı (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik dokümanının de iletilmesi gerekmektedir),

d) var görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik dokümanının de iletilmesi gerekmektedir).

2. Yazılı imtihanda ek puan almaya hak kazanılabilmesi için, imtihana girilecek yabancı lisan haricinde, ikinci yahut üçüncü bir lisandan 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut memleketler arası lisan imtihanlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış muadil puanı olanların, anılan imtihanlara ait Sonuç evraklarını de öteki müracaat evrakıyla Birlikte iletmeleri gerekmektedir.

IV. İMTİHANIN AŞAMALARI

1. Yazılı İmtihan:

a) Yazılı İmtihan aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır.

– Türkçe Kompozisyon

– Yabancı Lisanda Kompozisyon

– Yabancı Lisandan Türkçeye Çeviri

– Türkçeden Yabancı Lisana Çeviri

Yazılı imtihanda geçer not her bir kısım için 100 üzerinden 70’tir.

b) Yazılı imtihanın her bir kısmından geçer not alacak adaylar, aşağıdaki asıllara nazaran yazılı imtihanda ek puan elde edebileceklerdir:

– Yazılı imtihana gireceği yabancı lisan haricinde, adayın rastgele bir diğer lisanda 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir memleketler arası lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

– Üçüncü bir yabancı lisanı daha bilen adayın, bu lisanda 2018, 2019 yahut 2020 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir memleketler arası lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

c) Yazılı İmtihan kademesinin sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ayrıyeten e-posta ile bildirim yapılacaktır.

2. Kelamlı İmtihan:

a) Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar kelamlı İmtihan etabına geçmeye hak kazanacaktır. Kelamlı imtihanda adaylar, Meydan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil misyonuna ait nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür seviyesi, Türkçe ve yabancı lisanda Anlatım yeteneği ile genel davranış ve reaksiyonlarının Uğraş gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak kelamlı imtihanın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Kelamlı imtihanda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) İmtihan sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların son listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) ek bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/ İşçi genel Müdür Yardımcılığı (C Blok 4. Kat) Balgat/ Ankara

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: 0 (312) 292 10 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir