Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 60 personel alacak

Genel Kas 14, 2022 Yorum Yok

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı kanun Kararında Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Konumlarına Atanacak Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelikte belirtilen kararlar çerçevesinde seçme imtihanları yapılacaktır.

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan genel Kurallar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli hatalar dış olmak üzere, ağır mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Onur ve haysiyeti kırıcı cürümden yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatlerinden Dolayı hükümlü bulunmamak,

f) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, halk Misyonlarına Birinci kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmeliğin 11 inci hususu uyarınca KPSSP3 puan cinsinden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan kaideler:

a) Fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Sivil Havacılık genel Müdürlüğü Havacılık sıhhat Talimatı (SHT-MED) kararlarına nazaran yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 sıhhat Sertifikası almak (Sözlü İmtihan kademesinde, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr-duyurulacak olup ayrıntılı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

c) Hava/yer ve yer/yer sesli bağlantısında, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek besbelli bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecan sahibi olmamak (Bu durum İmtihan komitesince tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek kesin rapor sonucuna nazaran süreç tesis edilir. Adaylar bilgisayar takviyeli imtihanı yahut yazılı imtihanı geçmiş olsalar bile imtihanı kazanmış sayılmaz ve elenirler.),

d) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, nihayet beş Yıl içerisinde İngilizce Yabancı lisan İmtihanından en az ‘C’ seviyesinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı lisan bilgisine sahip olduğunu gösterir evrak (04.12.2017 tarihinden sonraki dokümanlar geçerlidir.),

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Denetim Hizmetleri Çalışanı Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”).

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan koşullar:

a) Fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Hava Trafik Denetim Kursunun Başlayacağı 12/06/2023 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (12/06/1997 ve sonrasında doğmuş olmak.),

c) Sivil Havacılık genel Müdürlüğü Havacılık sıhhat Talimatı (SHT-MED) kararlarına nazaran yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 sıhhat Sertifikası almak (Sözlü İmtihan kademesinde, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr-duyurulacak olup ayrıntılı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

d) Hava/yer ve yer/yer sesli irtibatında, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek bariz bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecan sahibi olmamak, (Bu durum İmtihan komitesince tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek sonuncu rapor sonucuna nazaran süreç tesis edilir. Adaylar bilgisayar dayanaklı imtihanı yahut yazılı imtihanı geçmiş olsalar bile imtihanı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

e) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, nihayet beş Yıl içerisinde İngilizce Yabancı lisan İmtihanından en az ‘C’ seviyesinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı lisan bilgisine sahip olduğunu gösterir evrak (04.12.2017 tarihinden sonraki dokümanlar geçerlidir.),

f) Daha Evvel disiplin, başarısızlık ve idari taraftan kursla yahut genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

SINAVLARIN YAPILIŞ BİÇİMİ:

Adayların seçme imtihanı;

– Bilgisayar Dayanaklı Seçme İmtihanından yahut Bilgisayar Dayanaklı Seçme İmtihanının rastgele bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zeka, Bellek ve çabuk karar Eda üzere özellikleri test etmeye yönelik yazılı imtihandan,

– Sesli bağlantı değerlendirmesini de içeren kelamlı imtihandan oluşacak biçimde uygulanır. (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Durumlarına Atanacak Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelik Unsur: 13)

BAŞVURU FORMU:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğünce duyurulan konumların sayısının 10 (on) sert kadar Namzet KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar dayanaklı seçme imtihanına yahut yazılı imtihana çağrılacaktır. Müracaatlar 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen kurallara Müsait olmayan müracaatlar ile mühleti içinde (04.12.2022 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen Tüm evrakları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ MÜRACAATTA YÜKLENECEK EVRAKLAR:

a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı lisan İmtihanı Evrakı (ÖSYM Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS) harici İmtihan evrakı beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.),

b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör Lisansı.

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanında yahut yazılı imtihanda başarılı olan ve kelamlı İmtihan için çağrılan adaylardan istenilecek evraklar Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup imtihana katılacak adaylara ait liste; İmtihan tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. İmtihanda muvaffakiyet göstererek kelamlı imtihana hak kazanan adaylara ait liste; İmtihan tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAV BAHİSLERİ:

Bilgisayar dayanaklı seçme imtihanı yahut yazılı İmtihan ve kelamlı imtihan, aşağıda belirtilen hususlarda yapılır. İmtihan Kurulu tarafından Gerekli görüldüğü hallerde; İmtihan hususlarında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar dayanaklı seçme imtihanı; Bilgisayar ortamında; algılama, tepki, üç boyutlu düşünme, süratli ve gerçek karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, evvelce hazırlanmış EUROCONTROL data tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı imtihanlar; genel yetenek, muhakeme, zeka, Bellek ve çabuk karar verme, hal, sayı ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti üzere özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

Sözlü imtihanlar; Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel Yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından kıymetlendirilmesi ve her bir bahis kümesi için farklı başka puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli irtibatta yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek besbelli bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecan sahibi olmak üzere Anlatım yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İrtibat Değerlendirmesini de içerir.

SINAVLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanı sonunda, her bir Namzet için bilgisayar çıktısı formunda alınacak raporda yer Meydan Yekün puan temel alınacaktır. İmtihan Kurulu tarafından; bilgisayar takviyeli seçme imtihanından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer Meydan Yekün puanı en yüksek adaydan başlanarak konum sayısının 3 (üç) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılır. Yazılı İmtihan yapılması halinde ise; yazılı imtihanda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, İmtihan Komitesi tarafından; puanı en yüksek adaydan durum sayısının 3 (üç) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılır. Kelamlı imtihanda, adayların belirlenmiş İmtihan mevzularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Dayanaklı Seçme İmtihanı yahut yazılı imtihanı ile kelamlı İmtihan muvaffakiyet puanlarının aritmetik ortalaması temel alınarak tercihlerine nazaran yapılır.

Sınav muvaffakiyet puanlarında Adalet olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Dayanaklı İmtihan puanı yahut Yazılı İmtihan puanı daha yüksek olan, Bilgisayar Dayanaklı İmtihan puanları yahut Yazılı İmtihan puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle Evvel mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı Aka olan Namzet tercih edilir. İmtihanda başarılı olmuş adayın rastgele bir nedenle ilgili duruma yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer Meydan İmtihan muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanarak boş durum sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

ilan edilecek İmtihan tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) imtihana katılmayanlar ilgili imtihana farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU MÜHLETİ VE YERİ:

Başvurular 14.11.2022 tarihinde başlayacak ve 04.12.2022 günü saat 23:59’da sona erecektir. İmtihana girmek isteyen adayların 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri ortasında Meslek Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen Tüm dokümanları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir. İmtihan sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıyeten, adaylar Sonuç bilgilerine Meslek Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.

SINAV MÜRACAATINDA ELDE EDİLEN ŞAHSÎ BİLGİLER:

Asistan Hava Trafik Kontrolörü yahut Stajyer Hava Trafik Kontrolörü giriş imtihanına başvuran adaylara ilişkin kimlik, fotoğraf, eğitim, imtihan, irtibat ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci hususunun ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için Gerekli olması” sürece kuralı doğrultusunda; Adayların imtihana iştirak hizmeti hakkının tesisi, kullanılması yahut korunması, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılması Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, müracaatların teyidi ve istatistiksel emelle tespiti emelleriyle sonlu olarak işlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü durumlarında istihdam edilecek işçinin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) Yıl müddet ile vazife yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

kariyerkapisi@dhmi.gov.tr

(312) 204 2852-2613-2694

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir