Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 03, 2023 Yorum Yok

15 Şubat 2023 tarih ve 32105 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2023/5 nolu “Afet Bölgesindeki halk Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” bahisli Cumhurbaşkanlığı Genelgesine nazaran; sarsıntılar sebebiyle fevkalâde Vaziyet (OHAL) ilan edilen kentlerdeki halk Kuruluş ve kuruluşlarında çalışanlardan idari müsaadeli sayılacak, misyonlarını fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, toplumsal hak ve yardımları ile öteki özlük hakları Bilinmeyen tutulacaktı. Buna nazaran 6 Şubat’ta meydana gelen zelzeleler sebebiyle harika Vaziyet (OHAL) ilan edilen vilayetlerdeki halk Kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari müsaadeli sayılacaklar yahut uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma üzere esnek çalışma yordamlarına tabi tutulacakların belirlenmesine ait konular, afetten etkilenme durumlarına nazaran, Gerekli önlemler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla Vilayet valilerince değerlendirilecekti. Bu çerçevede esnek çalışma tekniklerine nazaran çalışanlar, fiilen vazifeye gelmedikleri mühlet zarfında idari müsaadeli sayılacak. Genelge kapsamında idari müsaadeli sayılanlar, istihdamlarına temel misyonlarını fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, toplumsal hak ve yardımları ile öbür özlük hakları Bilinmeyen tutulacaktır.

İşte o genelge;

Bu genelgeye istinaden Gaziantep ve Hatay Vilayet ulusal Eğitim Müdürlükleri yayınladıkları duyuruya nazaran;

1.Binanın Durumu; yıkılma, ağır hasarlı, orta hasarlı olması,

2.Birinci dereceden yakınının zelzele hasebiyle vefat etmesi,

3.Deprem nedeniyle hastanede birinci derece yakınının yataklı tedavi görmesi durumlarında, öğretmenleri idari müsaadeli saydı.

Peki eğitim öğretim devam ederken valiliklerce idari müsaadeli sayılan bu durumdaki öğretmenlere ek ders fiyatı ödenecek mi?

Bilindiği üzere 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan halk Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Devre Toplu Mukavelenin “Eğitim, Öğretim ve ilim Hizmet Koluna Ait Toplu Sözleşme” kısmının “Ders misyonunun yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2’nci unsurunda; “(1) ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki Amel günlerinde genel idari müsaadeli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin Türlü nedenlerle Sınıf yahut Okul bütünlüğünde müsaadeli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu müddetlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde idare, hazırlık ve planlama vazifelerini yapmış sayılırlar.” denilmektedir.

Toplu Mukavelede yer Meydan bu kararla;

1- genel idari müsaadeli olmaları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin,

2- Öğrencilerin Türlü nedenlerle Sınıf yahut Okul bütünlüğünde müsaadeli sayılmaları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin, bu müddetlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde idare, hazırlık ve planlama vazifelerini yapmış sayılmaları öngörülmüştür.

Toplu Mukavelenin üstte belirtilen kararında yer alan; “genel idari müsaadeli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler” sözünde geçen “genel” ibaresinden anlaşılacağı üzere, bu kapsamda ders misyonunun yapılmış sayılması için idari müsaadenin genele uygulanması, bir Öbür tabirle yönetici ve öğretmenlerin ülke, Vilayet yahut ilçe genelinde tamamının idari müsaadeli sayılması gerekmektedir.

Oysa idari müsaadenin yönetici ve öğretmenlerin tamamına değil sadece zelzele nedeniyle meskenleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat eden yönetici ve öğretmenlere verildiği, İlgi (b) yazıda belirtildiği üzere ilinizde 13 Mart 2023 tarihinden itibaren eğitim öğretime başlandığı, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu ve hasebiyle idari müsaadeli sayılmayan yönetici ve öğretmenlerin misyonlarının başında oldukları dikkate alındığında; yönetici ve öğretmenlerin tamamının genel idari müsaadeli olmadıkları, öğrencilerin de Sınıf yahut Okul bütünlüğünde müsaadeli sayılmadıkları açıktır.

Öte yandan idari müsaadeli olan öğretmenlerin ders vazifelerinin misyonda olan öğretmenlere dağıtıldığı ve bu durumda üzerlerinde rastgele bir ders vazifesi olamayacağı; hasebiyle bu süreçte idari müsaade verilen öğretmenlerin yapmış sayılacakları rastgele bir ders misyonlarının bulunmayacağı kuşkusuzdur.

Kaldı ki bu halde idari müsaade verilen öğretmenlere ayrıyeten ek ders fiyatı ödenmesi, idari müsaadeli olan öğretmenlerin ders vazifelerinin misyonda olan öğretmenlere dağıtıldığı ve bu dersleri okutan öğretmenlere ek ders fiyatı ödendiği göz önünde bulundurulduğunda, tıpkı misyonlar için yinelenmiş ödemeye neden olacak, bu durum da halk ziyanı oluşmasına yol açacaktır.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarih ve 72988802 sayılı görüş yazısında; “Bu çerçevede, ilinizde bulunan eğitim kurumlarında misyon yapan yönetici ve öğretmenlerden sarsıntılar nedeniyle meskenleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari müsaadeli sayılanların, 13.03.2023 tarihinden itibaren bu idari müsaadelerine bağlı olarak fiilen yerine getirmedikleri ders vazifelerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders fiyatından yararlandırılmalarının Muhtemel bulunmadığı kıymetlendirilmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir