Danıştaydan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına İlişkin Yönerge hakkında karar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 15, 2022 Yorum Yok

Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenlik Meslek Basamakları Mesleksel Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına Ait Yönerge’nin “Mesleki gelişim çalışması” başlıklı 8. hususunun yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Türk Eğitim-Sen, 13 Mayıs’ta yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Basamakları Mesleksel Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına Ait Yönerge’nin, “Mesleki gelişim çalışması” başlıklı 8. unsurunun, Yönetmelik ve Kanunda olmayan bir düzenlemeyle uzman Muallim ve başöğretmenliğe başvuracak adaylara müracaat koşulu olarak yeni bir kriter getirdiğini ileri sürerek, hususun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 2. Dairesine dava açtı.

İlk olarak yürütmenin durdurulması talebini pahalandıran Daire, bunu oy birliğiyle reddetti.

Danıştay 2. Dairesinin kararının münasebetinde, Öğretmenlik Meslek Basamakları Mesleksel Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına Ait Yönerge’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenen “Mesleki gelişim çalışması” başlıklı 8. unsurunda, başöğretmenlik ve uzman öğretmenliğe başvuracaklarda aranan kaidelere yer verildiği hatırlatıldı.

Kararda, “Uzman Muallim ve başöğretmen unvanı için öngörülen mesleksel gelişim çalışmalarında ve eğitim programında, eğitim hizmetlerinin gereklerine Müsait olarak günün değişen ve gelişen kuralları doğrultusunda güncellenme gereksinimi olabileceği açıktır. Gerçekten, Namzet Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği kararları çerçevesinde, Laf konusu mesleksel gelişim çalışmalarına ve eğitim programına ait adap ve asıllar, Öğretmenlik Meslek Basamakları Mesleksel Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına Ait Yönerge ile belirlenmiş olup, yönerge ekinde de eğitim programına ve mesleksel gelişim çalışmalarına yönelik detaylı düzenlemeler yer almıştır.” açıklamasına yer verildi.

Yönerge ile 7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanunu ve Namzet Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği kararları kapsamı ve hudutları çerçevesinde, üst hukuk normlarının uygulanmasına yönelik olarak, ikincil bir düzenleme yapıldığı vurgulanan münasebette, “Dava konusu olan düzenlemede, halk faydasına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına karşıtlık görülmemiştir.” tespitinde bulunuldu.

Gerekçede, daha Evvel Danıştay tarafından emsal bir hususta, 5 Şubat 2021 tarihli ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nin “Eğitim İdaresi Sertifika Programı” başlıklı 14. unsurunun yürütmesinin durdurulmasının isteminin reddedildiği anımsatıldı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir