Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı bildiriler cinsel taciz değil

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 05, 2022 Yorum Yok

Danıştay, üniversetilerde ve okullarda yaşanan ‘cinsel taciz’ savlarına ait Örnek niteliğinde bir karara imza attı. Bir üniversitede Yardımcı doçentin öğrencisine attığı bildirileri, ‘duygu açıklaması’ kapsamında kıymetlendiren Danıştay, Yardımcı doçente verilen aylıktan kesme cezasını iptal etti.

Üniversitelerdeki taciz tezleri sık sık dava konusu oluyor. Bunlardan birisi de bir İrtibat Fakültesi’nde yaşandı. Fakültede vazife yapan bir Yardımcı doçent, hoşlandığı öğrencisine iletiler attı. Bu iletileri kayda olan Talebe ise Yardımcı doçent hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8/1-i unsuru uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mevzu davalık oldu.

Danıştay’ın bahisle ilgili kararında neler yer alıyor?

Olay şöyle gelişti. . Üniversitesi Bağlantı Fakültesi’nde Yardımcı doçent olarak vazife yapan davacı, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8/1-i hususu uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ait 04.05.2015 tarih ve 23345 sayılı sürecin iptaline karar verilmesi istedi.

İdare Mahkemesince; bildiri ve konuşmalarında şikayetçi öğrenciden hoşlandığını ima eden tabirler kullanan davacının tespit edilen hareketinin, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 5/1-i unsuru uyarınca, öğrencilerle olan ilgilerinde devlet memurluğu ve öğretim elemanı saygınlığına karşıt davranışlarda bulunmak fiili kapsamında olduğu sonucuna ulaşıldığından, Laf konusu fiilin uyarma cezasını gerektirdiği, Tekrar bir derece hafif ceza uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki değerlendirmenin ise davacının geçmiş hizmetleri gözetilmek suretiyle yapılması gerekmekte iken indirim değerlendirmesinin bu kapsamda yapılmadığı Birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

21/08/1982 tarih ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu sürecin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 5/1-i unsurunda, öğrencilerle olan bağlarında, Devlet memurluğu ve öğretim elemanı saygınlığına karşıt davranışlarda bulunmak fiili uyarma cezasını gerektiren Fiil ve haller ortasında sayılırken, 8/1-i hususunda, hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği prestij ve itimat hissini sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak fiili aylıktan kesme cezasını gerektiren Fiil ve haller ortasında sayılmış olup, birebir Yönetmeliğin ”İyi Halin Değerlendirilmesi” başlıklı 16. unsurunda, “Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları Olumlu olan yahut Ödül yahut muvaffakiyet evrakı Meydan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve öbür işçi için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.” kararına yer verilmiştir.

Telefon bildirileri, hoşlanma temelinde birer his açıklamasından ibaret

Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan raporda özetle, “Davacının gerek telefon bildirilerindeki tabirleri, gerekse gizli kayda alınmış konuşmalarının hoşlanma temelinde birer his açıklaması mahiyetinde olduğu, bu prestijle cinsel taciz hatasının ögelerinin oluşmadığı, cinsel taciz içeren rastgele bir Tümce olmadığı üzere açıkça şikayetçiden hoşlandığını belirten bir beyanı dahi bulunmadığı, yalnızca şikayetçiden hoşlandığını ima eden tabirler olduğu, ayrıyeten şikayetçinin sohbete nihayet verilmesi yahut kendisinin rahatsız olduğu istikametinde rastgele bir tepkisi, iletisi bulunmadığı belirtildikten sonra, 23 Ocak 2015 tarihine kadar Türlü iletilerde şikayetçi öğrenciye Daimi ön ismiyle hitap eden, çok İlgi göstermeyi hissettiren, başbaşa görüşmeyi talep eden sözler kullanan, öğrencinin Çok samimiyetten sıkıldığını ve yalnız kalmaktan kaçındığını hissettiren yanıtlarına Karşın ısrarla görüşmeye yalnız gelmesi için Davet etmeye yönelik iletiler ile ortaya çıkan davranışların, öğretim üyesi ile lisans öğrencisi ortasında olağan olarak bulunması gereken ölçülü münasebete uymadığı, davacının bu davranışlarının Yönetmeliğin uyarma cezası başlıklı 5. hususunda yer Meydan “Öğrencilerle olan münasebetlerinde, Devlet memurluğu ve öğretim elemanı saygınlığına karşıt davranışlarda bulunmak” ve “Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tavır ve davranışta bulunmak” fiilleri ile kınama cezası başlıklı 6. unsurunda yer Meydan “Hizmet dışında, resmi sıfatın gerektirdiği prestij ve itimat hissini sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” ve aylıktan kesme cezası başlıklı 8. unsurunda yer Meydan “Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği prestij ve itimat hissini sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” aksiyonlarını oluşturduğu, Türk Ceza Kanunu’nda yer Meydan fikri içtima kararı uyarınca en ağır ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği, hatanın Yönetmeliğin dört farklı kararını ihlal ettiği, savunmasında pişmanlık Anlatım eden bir beyan olmadığı göz önünde bulundurularak Yönetmeliğin 16. hususunda yer Meydan güzel halin kıymetlendirilmesi kararı uyarınca indirim yapılmasının gerekmediği” formunda Teklif getirilmesi üzerine, anılan Yönetmeliğin 8. hususu uyarınca davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, idare Mahkemesince, davacının hareketinin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 5/1-i hususu uyarınca, öğrencilerle olan bağlarında devlet memurluğu ve öğretim elemanı saygınlığına ters davranışlarda bulunmak fiili kapsamında olduğu ve Laf konusu fiilin uyarma cezasını gerektirdiği tespitine yer verildikten sonra, ayrıyeten bir derece hafif ceza uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki değerlendirmenin davacının geçmiş hizmetleri gözetilmek suretiyle yapılması gerekmekte iken indirim değerlendirmesinin bu kapsamda yapılmadığı münasebetine yer verildiği görülmekte ise de; fiili uyarma cezasını gerektiren davacı hakkında, dava konusu olaya mahsus olarak davalı idarece yeterli Vaziyet indirimi uygulanması gerekmemektedir. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir