Bakan Özer 6”lı Masa’nın eğitim vaatlerini değerlendirdi: Derslerine çalışmamışlar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 05, 2023 Yorum Yok

ÇOK DAHA DEMOKRATİK VE KAPSAYICI HALE GETİRDİK

“Milli Eğitimi bir ideolojik çatışma alanı olmaktan çıkaracağız.”
Argümanın tam aksisi 2002 öncesi eğitim alanı ideolojik çatışma alanıydı. nihayet 20 yılda uyguladığımız siyasetlerle eğitim sistemini Fazla daha demokratik ve kapsayıcı hale getirdik. 28 Şubat’tan kalan başörtüsü yasakları ve katsayı uygulaması üzere antidemokratik ve ideolojik uygulamaları bu devirde sonlandırdık. İmam Hatip ortaokulunun kapatılmasını sağlayan ideolojik dayatmayı sonlandırarak bu okulları tekrar açtık. Müslüman toplumun Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberimizin hayatı ve dini bilgileri öğrenme taleplerini birinci Defa bütün okullarda karşılayabilme imkanı getirdik. Eğitimi toplumun bütün kesitlerinin beklentilerini yansıtan bir yapıya kavuşturduk. Türkiye’de eğitim sistemini 2000’li yıllar öncesindeki ideolojik çatışma ve dayatmalardan kurtardık. Kısaca, birinci Kez eğitim sistemi toplumsal taleplere hassas ve demokratik hale geldi ve geçmişin ideolojik dayatmalarından kurtarıldı. Eğitim sistemi nihayet 20 yılda daha eşit, kapsayıcı ve kaliteli hale geldi.

EĞİTİM KARTI ÇOCUKLARIN ETİKENLENMESİNE YOL AÇAR

“Eğitim Dayanak Kartı ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki muhtaçlık sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet gereksinimlerini ve internete erişimlerini fiyatsız karşılayacağız.”
Esasen muhtaçlık sahibi bütün öğrencilerimizi fiyatsız ders kitapları ve Yardımcı kaynaklara ilaveten burslarla destekliyoruz. öteki taraftan her türlü muhtaçlıklarını da karşılıyoruz. Lakin kart, karne üzere uygulamalar çocukların etiketlenmesine yol açtığı için esasen problemlidir. Dayanak muhtaçlığı olan çocuklarımızın muhtaçlıklarını nihayet 20 yıldır onları ayrıştırmadan aslında gerçekleştiriyoruz. Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığımız da bu mevzuda Fazla sayıda dayanak programı uyguluyor.

4 MİLYAR KİTABI FİYATSIZ DAĞITTIK

“Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimdeki bütün öğrencilere Yardımcı kitaba muhtaçlık duymayacak halde ders kitaplarını Lokal esnafa ve iktisada katkıda bulunacak biçimde fiyatsız temin edeceğiz.”
Bu argüman o kadar belirsizlikler içeriyor ki problemden çok örtülü farklı bir gündem varmış hissi uyandırıyor. Zati bütün ders kitapları ve Yardımcı kaynakları fiyatsız temin ediyoruz. 20 yıldan beri bütün kademelerdeki öğrencilerimize ders kitaplarını fiyatsız sağlıyoruz. Bu müddette 4 milyara yakın kitap öğrencilerimize fiyatsız dağıtıldı. öteki taraftan eğitime Temel olan ders kitaplarının yanında bu Yıl 160 milyona yakın Yardımcı kaynağı da fiyatsız biçimde bütün öğrencilerimize ulaştırdık. Bu yolla bütün Talebe ve öğretmenlerimize yeni kaynaklar üretiyor ve fiyatsız dağıtıyoruz. Ve bunu yaparken hiçbir Talebe ayrımı da yapmıyoruz, ders kitapları ve Yardımcı kaynakları bütün öğrencilerimize dağıtıyoruz. Burada ne Sıkıntı görmüşler ki muğlak tabirlerle güya tahlil üretmeye çalışmışlar.

TÜRKİYE DİJİTALLEŞMEDE misal diyar POZİSYONUNA ULAŞTI

“MEB’i dijitalleştirecek ve eğitim teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü ve ön açıcı bir Kuruluş haline getireceğiz.”
Türkiye, eğitimde dijitalleşme konusunda nihayet 20 yılda esasen Örnek bir ülke pozisyonuna ulaştı. Salgın devrinde eğitimlerimizi dijital platformlar aracılığıyla kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden birisi olduk. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) na ilaveten nihayet bir yılda üç yeni dijital platform geliştirdik. Öğrencilerden sonra geliştirdiğimiz yeni Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ile artık öğretmenlerimizin mesleksel ve şahsî gelişimlerini de dijital platformlardan destekliyoruz. Bu uygulama sayesinde 2020 yılında Muallim başına düşen 44 saatlik eğitim saatini 2022 yılında 250 saate yükselttik. öteki taraftan Özellikle bütün dünyada kişiselleştirilmiş eğitime odaklanılırken bu alanda da yeni bir dijital platform olan Öğrenci/Öğretmen Takviye Sistemi (ÖDS) ni geliştirerek 2022 yılında uygulamaya koyduk. Ayda 15 milyon Talebe ve öğretmenin kullandığı ÖDS’yi Daimi geliştirmeye devam ediyoruz. öbür taraftan 2022 yılında geliştirdiğimiz Matematik Dijital Platformu ile matematiğin çarçabuk öğrenilmesine dayanak oluyoruz. 2023 yılında üç yeni dijital platform daha geliştirerek eğitim sistemimize kazandıracağız. Bunlar Türkçe Dijital Platformu, İngilizce Dijital Platformu ve bütün Kamu eğitim kurslarına uzaktan erişim imkanı getirecek olan Kamu Eğitim Merkezi Bilişim Ağı (HEMBA) dır. Kısaca yeni kurduğumuz yeni dijital platformlarla da yalnız öğrencilerimizi değil Muallim ve velilerimizi de destekliyoruz. bütün eğitim kademelerimizde en kuvvetli dijital altyapı ve Güçlü içeriklere sahip ülkelerden biri pozisyonundayız.

ÇALIŞAN, ÇALIŞMAYAN AYRIMI YAPILMIYOR

“Okul öncesi eğitimi çalışan ebeveynlerin gereksinimlerini da gözeterek “tam gün tam destek” unsuru çerçevesinde düzenleyeceğiz.”
Okul öncesi eğitim en kritik eğitim kademelerinin başında gelmektedir. Okul öncesi eğitim yalnızca bilişsel maharetleri değil ayrıyeten bilişsel olmayan hünerleri de geliştiren ve güçlendiren bir eğitim kademesi olduğu için uzun vadeli getirisi azamî yatırım maliyeti en az olan bir eğitim kademesidir. Bu nedenle Bakanlık olarak nihayet bir yılda öncelik verdiğimiz alanların başında Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması gelmektedir. Bakanlığımız çalışan-çalışmayan Ana ayrımı yapmaksızın bütün çocuklarımızın Okul öncesi eğitime ulaşması gayesiyle çalışmalarını yürütmektedir. Vaziyet böyleyken, erken çocukluk eğitiminin yalnızca “çalışan ailelerin çocuklarının bakım yeri” olarak görülmesi bu eğitim kademesi için yapılacak en Aka haksızlıktır.

HER YÜZ ÇOCUĞUN 99’U Okul ÖNCESİ EĞİTİM ALIYOR

“Altyapıları oluşturarak Okul öncesi eğitimi 1 Yıl Mecbur tutarak fiyatsız sağlayacak ve isteğe bağlı olarak 3 ıslak ve üzerine erken çocukluk eğitimi imkanı sunacağız.”
2022 yılında bir Yıl üzere kısa müddette 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk ve 5 yaşta okullaşma oranını %65’den %99’a yükselttik. 2000’li yıllarda bu Oran yalnızca %11’di. Hasebiyle 5 yaşta isteyen her öğrencimizin en az bir Yıl Okul öncesi eğitim alabileceği altyapıyı aslında oluşturduk. Türkiye’de Okul öncesi eğitim bizim vaktimizde yaygınlaştı. 2000’li yılların başında her 100 çocuğun yalnızca 11’i Okul öncesi eğitim alırken bugün 99 çocuğumuz bu eğitimi alıyor. 3 ıslak ve 4 yaşta eğitime iştiraki da Aka ölçüde artırdık. Münasebetiyle bu argüman da yapılanları ve gelişmeleri göz arkası eden, esasen yapılmışı yapılacak olarak gösteren bir sav.

YÜZDE 90’I İMTİHANSIZ YERLEŞİYOR

“Ortaöğretime geçişlerde İmtihan odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştirecek, öğrencinin tahsil sürecindeki notlarını, performansını, ilgisini, yeteneğini ve hünerlerini dikkate alarak fırsat eşitliği ve adaleti çerçevesinde bir yönlendirme yapacağız. Liselere Giriş İmtihanlarında yıldan yıla değişen uygulamalara nihayet verecek, LGS imtihanını süreç içinde kaldıracağız.”
Liseye geçişte zati öğrencilerin %90’ı imtihansız bir halde kayıt bölgelerindeki, yani kendilerine yakın okullara yerleşebiliyor. Liseye geçenlerin yalnızca yaklaşık %10’u İmtihan puanı ile bir liseye yerleşiyorlar. Bir Öbür deyişle imtihansız okullara yerleşmede memnuniyet arttıkça İmtihan esasen giderek pahasını yitiriyor. nihayet yerleştirmede imtihansız okullara yerleşen öğrencilerin %94’ü birinci üç tercihinden birisine yerleşti. %55’i ise birinci tercihine yerleşti. Aslında bu bilgiler bile geliştirilen sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Sistem yıldan yıla değiştirilmediği üzere Daimi uygunlaştırılarak memnuniyet Daimi artırılıyor. Burada Laf konusu tezin örtük maksadına da dikkat çekmek isterim. LGS imtihanı kaldırıldığında nasıl bir yerleştirme sistematiği geliştirileceği ve bunun bütün velilerin eşitlik hissini zedelemeden nasıl başarılacağı yanıtsız bırakılıyor. Bunu açıklasınlar da retoriğin ötesinde gerçeklerle örtüşen nasıl bir metot uygulayacaklarmış bir görelim.

SİSTEMİN BAŞIRISI SÜRECİN KALİTESİNE BAĞLI

“Eğitim kademelerinin müddetleri ile ilgili de esaslı değişiklik öneriliyor: “Zorunlu eğitimi 1 yılı Okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise İdadi olmak üzere 1+5+4+3 formunda uygulayacağız.”
Eğitim sisteminin başarısı, kademelerin sayısı ya da müddetine değil sürecin kalitesine bağlıdır. Eğitim kademelerinin mühleti ile ilgili tasarruflar çoklukla örtük siyasi gayelerin sözü olmuştur. Yakın tarihimizde 8 yıllık kesintisiz eğitim üzere bunun Aleni örneklerini görmekteyiz. Hem sistemde Daimi değişiklik yapılmasından şikayet edeceksiniz hem de kendiniz rasyonel bir karşılığı olmayan esaslı değişiklikler önereceksiniz. Bu tam bir tutarsızlıktır.

LİSELERİN ÜÇ YILA İNDİRİLMESİ 10 YIL ÖĞRETMEN ATANAMAMASINA YOL AÇACAKTIR

“Öğretmen atamaları ve Muallim başına düşen Talebe sayısı ile ilgili de teklifler bulunuyor: Ataması yapılmayan Muallim havuzunu eriteceğiz. Öğretmen başına düşen Talebe sayısını OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz.”
Bakanlık olarak her bir Kurum için Muallim normu ve gereksinimini Daimi takip ediyoruz. MEB her Yıl bu dataları kullanarak muhtaçlığı olan branşlarda Muallim ataması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2000’li yıllarda Muallim sayısı 500 binler düzeyinde iken 750 bin Muallim ataması yapılarak bu sayı 1,2 milyona çıkartılmıştır. Öğretmen başına düşen Talebe sayısı birinci Kez OECD ortalamasına ulaştı. 2002 yılı prestijiyle ilköğretimde 28, ortaöğretimde 22 olan Muallim başına Talebe sayısı 2022 yılında ilköğretimde 15’e ortaöğretimde ise 13’e indi. Burada Fazla Değerli bir detay var. Ülkemizde nihayet 20 yılda Talebe sayısında devasa artışa Karşın Muallim başına düşen Talebe sayısı OECD ortalamasına ulaştırılabilmiştir. Bunu başaran ülke sayısı Fazla azdır. Türkiye bunu başarmıştır. Öğretmen Nakil sayılarının siyasi gereç haline getirilmesi en başta bu mesleği yapan öğretmenler için Aka bir haksızlıktır. Ayrıyeten evvelki tekliflerinde bulunan 1+5+4+3 sistemi önerisi Muallim atamasına dönük planlamaları da kökten sarsacak mahiyettedir. öbür taraftan, teklifler kendi içinde tutarsızlık göstermektedir. Liselerin dört yıldan üç yıla düşürülmesi bir taraftan yaklaşık 85.000 öğretmeni norm fazlası yaparken diğer taraftan en az 10 Yıl liselere yeni Muallim atanamamasına yol açacaktır. Bu durumda tez edilen ataması yapılmayan Muallim havuzu nasıl eritilecektir? Bu bile geliştirilen tekliflerin bir birleri ile dengeli olmadığını, tekliflerin nelere yol açabileceğinin hesaplanmadığını göstermektedir.

ÜNVANLARI GERİ Mİ ALINACAK?

“Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ve saygınlığını artırmayı Temel önceliğimiz yapacağız. Öğretmenlik Uğraş Yasasını değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını güzelleştirecek, öğretmenleri öğretmen, uzman Muallim ve başöğretmen halinde gruplayan uygulamaya nihayet vereceğiz.”
Bu teklifler de retorikten öteye geçmiyor. 14 Şubat 2022’de çıkarılan Öğretmenlik Uğraş Kanunu ile öğretmenliğin Özel bir ihtisas mesleği olduğu birinci Kez vurgulandı ve Tekrar birinci Defa öğretmene mahsus Özel bir kanun düzenlenerek öğretmenlerimize verilen Aleni değer bir Kez daha vurgulanmış oldu. Çalışma şartları, işin mahiyeti ve öteki birçok konu açısından devlet memurlarından ayrılan öğretmenlerin bütün süreçlerini kapsayan bağımsız bir kanun çıkarıldı. Böylelikle 60 yıldır birçok siyaset dokümanında yer bulan bir gayeye ulaştık. Dünyanın birçok ülkesinde öğretmenlik mesleğine giriş ve meslekte ilerlemeye ait düzenlemeler mevcut. Meslek uygulamasının gayesi öğretmenleri gruplandırmak değil, tam Aksine öğretmenin artan kıdeminin yanında katıldığı mesleksel gelişim çalışmalarını özlük haklarıyla desteklemektir. Kanunla birlikte, 2023 yılında 583 bin 653 öğretmenimiz uzman yahut başöğretmen oldular. 10 yıllık kıdeme sahip uzman öğretmenlerimize yaklaşık 2 bin 400 TL, uzman Muallim olduktan sonra 10 yıllık kıdeme sahip başöğretmenlerimize ise 4 bin 900 TL ek uygunlaştırma yapılmasını sağladık. öbür taraftan bu sürece %99 iştirakin olması öğretmenlerimizin de bu süreçten ne kadar mutlu olduklarını gösteriyor. İnşallah yeni güzelleştirmelerle öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

20 YILDA YAPILANLARIN GÖRMEZDEN GELİNMESİ

“Eğitim Kuruluş ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, lisan, yerleşim yeri, sıhhat durumu, sosyo-ekonomik şartları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına Meydan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz.”
Bu argüman nihayet 20 yılda bu kapsamda yapılanların görmezden gelinmesinden Öbür bir şey değildir. Aslında bu sav şu anda gelinen noktayı değil, tamda 2000’li yılların başındaki resmi betimliyor. Eğitimde fırsat eşitliği olabilmesinin birinci evresi eğitime erişebilmektir. Açıkça belirtmek gerekir ki, Türkiye 2000’li yıllara girerken, eğitimde kitleselleşme ve evrenselleşme açısından Özellikle OECD ülkelerinin epeyce gerisinde kalmıştır. Birçok OECD ülkesi Laf konusu evrenselleşme sürecini 1950’li yıllarda Aka ölçüde tamamlayarak kalite süreçlerine odaklanmaya başlarken Türkiye’nin bu sürece geçişi Fazla daha geç olmuştur. Bu argüman sahipleri öncelikle Türkiye’nin bu 70 yıllık gecikmesini açıklamalıdır. 2002 yılı ile Birlikte başlayan devir, eğitimde kitleselleşme ve eğitimin OECD ülkeleri ile rekabet edebilir hale gelmesi için dönüşümlerin başladığı ve gerçekleştirildiği tarihi bir Devre olmuştur.

Bu Devre boyunca eğitimde Çabucak her göstergede Fazla Aka gelişmeler yaşanmıştır. İlköğretim dışındaki bütün eğitim kademelerinde erişim sorunu olduğu için bu devrin başlangıç evresinde eğitime erişimin artırılmasına yük verilmiştir. Bilhassa okullaşma oranlarının nispeten düşük kaldığı Vilayet ve bölgeler önceliklendirilerek yeni okullar ve yeni derslikler yapılmıştır. Bu süreçte sorunun kaynağına inme cüreti gösterilmiş, yatırımlar Türkiye’nin yalnızca bir bölgesinde ağırlaşmamış, bütün bölgeleri kapsayacak halde gerçekleştirilmiştir. Geçmişte okullaşma sorunları ile anılan Vilayet ve bölgelerde okullaşma oranları diğer bölgelerle benzeri düzeylere ulaşmıştır. Böylelikle eğitimde kitleselleşmenin Yurt sathına homojen bir biçimde yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
Türkiye üzere Aka ölçekli bir eğitim sisteminde eğitime erişimin artırılması Aka yatırımların yapılmasını gerektirmektedir. Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek ismine Okul sayıları ve derslik sayılarını artırmak maksadıyla devasa yatırımlar yapıldı. Bu periyotta yapılan yatırımların istikrarlı bir büyüme sağlayacak formda yönetilmesi de ayrıyeten kıymetlidir. Bu süreçte yapılan yatırımlar Özellikle dezavantajlı bölgeleri önceliklendirerek farkların azalması sağlanmıştır. Bu öylesine dinamik bir devirdir ki yapılan yatırımlar Fazla kısa bir mühlet içerisinde sonuçlara da yansımaya başlamıştır. Böylelikle, Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranları Kıymetli oranda artmıştır. Örneğin, 2000’li yıllarda yaklaşık yüzde 11 düzeyinde olan 5 ıslak Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı bugün yüzde 99’a; ilkokulda yüzde 99,63’e; ortaokulda yüzde 99,44’e; yüzde 44 düzeyinde olan ortaöğretimde okullaşma oranı ise bugün yüzde 97’ye ulaşmıştır. Cumhuriyet tarihinde birinci Sefer eğitim kademelerinin tamamında okullaşma oranları %97’nin üzerine çıkmıştır. Şayet nihayet 20 yılda yapılan yatırımlar yapılmamış olsaydı ülkemiz Cumhuriyetin ikinci yüzyılını, yani Türkiye Yüzyılını ıskalayacaktı.

KIZLARIN OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99

“Kız çocuklarının eğitimle buluşturulmasına Özel vurgu yapılıyor: “Kız çocukların okullaşma ve okula devam oranını artıracak her türlü çabayı gösterecek, Gerekli takviye ve teşvikleri sağlayacağız.”
Hakikaten inanılır üzere değil. bütün bu savlar nihayet 20 yılda ülkemizde eğitimde gerçekleşen dönüşüme gözlerini kapatmış. Ya kasıtlı bir biçimde ya da daha acınası bir halde gördükleri halde görmemezlikten gelme eforundan Öbür bir şey değil bu tez. Bu sav nihayet 20 yılda bu hedefle gece gündüz demeden çalışan eğitim topluluğumuzun emeklerine karşı da saygısızlıktır. bütün bu meseleler nihayet 20 yılda çözüldü. Bunu OECD raporları görüyor, lakin içerdeki birtakım kısımlar görmezlikten geliyor. nihayet 20 yıldaki eğitim seferberliği cinsiyetler ortasındaki farklılıkların da azalmasına Fazla Değerli katkı sağladı. Hakikaten 2000’li yılların başlarında ilkokul çağında yaklaşık 1 milyon kız çocuğu Okul dışında kalmıştır. Erkeklerle ortalarında yaklaşık yüzde 7’lik ayrım bulunurken bölge ve Vilayet bazlı bakıldığında daha vahim bir tablo ortaya çıkmaktadır: birtakım vilayetlerde 6-14 ıslak ortasındaki kız çocuklarının yüzde 50’sinin Okul dışında olduğu görülmektedir. Bu sorunun tahlili için devrin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beyaz Parti hükümetleri tarafından hareket planları, Ulusal ve milletlerarası projeler ve Türlü toplumsal siyaset uygulamaları hayata geçirildi. Bir taraftan yeni okullar ve derslikler inşa edilirken öteki taraftan farkındalığı artırmak ismine bahisle ilgili toplumsal seferberlik çalışmaları yürütüldü. En kıymetlisi başörtüsü yasakları kaldırıldı. Yürürlüğe alınan Fazla sayıda toplumsal siyasetin istikrarlı bir halde uygulamada kalması sağlandı. Bu kapsamda Örneğin ekonomik münasebetlerle kız çocuklarını okula gönderemeyen ailelere Koşullu Eğitim Yardımı (ŞYT)yapıldı. Dezavantajlı çocuklarımızın ve kız çocuklarımızın eğitime erişimlerini desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için 20 yılda 525 Milyar TL toplumsal yardım yapıldı. diğer taraftan 2012 yılında 4+4+4 eğitim reformuyla Bir arada Mecbur eğitimin 12 yıla çıkarılması sonucunda bugün ilköğretimden ortaöğretime kız çocuklarının okullaşma sorunu Aka ölçüde çözüldü. Bugün ilköğretimde kız çocuklarının okullaşması yüzde 99’lar düzeyindedir. Ortaöğretimde 2000’lerin başında yalnızca yüzde 39,2 olan kız çocuklarının okullaşma oranı bugün yüzde 96’lara ulaşmıştır. Yükseköğretimde de gibisi bir düzgünleşme yaşandı. Örneğin, 2007 yılında 18-22 ıslak erkeklerin net yükseköğretim okullaşma oranı yüzde 22,4 ve kızların oranı ise yüzde 19,7 idi. Bugün bu oranlar erkekler için yüzde 40,5 iken, kızlar için yüzde 46,3 seviyesine yükselmiştir. Bulgular, bütün eğitim kademelerinde kız çocuklarının okullaşma oranlarının epey yükseldiğini göstermektedir. Kız çocuklarının okullaşmasına yönelik yapılan çalışmaların Olumlu sonuçlarını Ulusal ve memleketler arası performans imtihanlarında da görüyoruz. Hem Ulusal olarak gerçekleştirilen LGS ve YKS hem de memleketler arası olarak yapılan TIMSS ve PISA üzere imtihanlarda kız öğrencilerin performansının Daimi yükseldiği, dahası bu imtihanlarda kız çocukların erkek çocuklarına göre başarılı performanslarındaki süreklilik dikkat çekmektedir. Bu durum Türkiye’de geçmiş yıllarda dezavantajlı durumda bırakılan kız çocuklarına yönelik nihayet 20 yılda uygulanan siyasetlerin artık bu ülkede kız çocuklarının eğitim sıkıntısını kökünden çözdüğünü göstermektedir.

ÜCRETSİZ Yemek UYGULAMASI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

“Devlet okullarındaki öğrencilere fiyatsız süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz.”
Eğitimde fırsat eşitliği Fazla kapsayıcı toplumsal siyasetleri gerektirir. Bunlarla ilgili somut bir Teklif geliştirmeden yalnızca süt, su ve Yemek konusu ile ilgili meselelerden bahsetmek alandan ne kadar kopuk olduklarının da bir Öbür işareti. nihayet 20 yılda yukarda değindiğim yatırımlar ve dönüşümlerin odak noktasını eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaktadır. Eğitimde fırsat eşitsizliklerinden en Çok etkilenenler sosyoekonomik düzeyleri dezavantajlı olanlar ve kız çocuklarıdır. İşte bu Sıkıntı nihayet 20 yılın anne siyaset alanını oluşturmuştur. Bilhassa bu kümeleri desteklemek üzere Kaideli Eğitim Yardımlarından burs imkanlarına, fiyatsız taşımadan fiyatsız Yemek imkanlarına, fiyatsız ders kitaplarından fiyatsız Yardımcı kaynaklara kadar Fazla sayıda toplumsal siyaset nihayet 20 yılda kesintisiz bir biçimde uygulanmıştır. Bu dayanakların bugünkü maliyeti biraz öncede değindiğim üzere 525 Milyar TL’dir. Bu toplumsal siyasetlerin istikrarlı bir biçimde uygulanmasıyla eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranları %97’nin üzerine çıkartılmıştır. öbür taraftan şu anda 1,8 milyon Talebe fiyatsız Yemek imkanından yararlanırken bu sayıyı 2023 yılında 5 milyona çıkartacağımızı Anlatım etmiştik. Bunun birinci etabını 6 Şubat’ta ikinci periyodun başlamasıyla birinci Kez bütün Okul öncesi eğitim öğrencilerine fiyatsız öğlen yemeği vererek başlıyoruz. Sonra bu imkanı kademeli bir biçimde yaygınlaştıracağız.

2 BİN 325 KÖY OKULU AÇTIK

“Kapatılan köy okullarını tekrar açacak, taşımalı eğitim uygulamasına nihayet vereceğiz.”
Bu Teklif de yapılanları görmezlikten gelen ve esasen yapılanı yine yapılacaklar listesinde göstermeye çalışan bir durum. 2022 yılında aslında köy okullarını açmaya başladık ve 2.325 köy okulunu açtık. diğer taraftan köy okullarına bir ek yaparak bütün köy okullarına Kamu eğitim merkezi kurarak köydeki vatandaşlarımızın tarımdan hayvancılığa, el sanatlarından istihdam marifetlerini artırmaya yönelik istedikleri kursları alabilmelerini sağladık. Yalnızca 2022 yılında bu kurslardan 170 bin vatandaşımız yararlandı. Bu okulların açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Külliyede gerçekleştirdik. Yani duymamaları, görmemeleri Muhtemel değil. 2023 yılında Mart ayının sonunda da 10 Mesken ve üzeri yerleşime sahip bütün köy okullarını açacağız. Bir Öbür deyişle bunlar yeni Teklif olamaz, aslında yaptık, yapıyoruz.

2022 YILINDA 7 MİLYAR BÜTÇE GÖNDERDİK

“Her okula ulusal Eğitim Bakanlığınca denetlenecek Okul temelli bir bütçe verecek, okullara Talebe başına kaynak aktaracağız. Okul Aile Birliği ismi altında bağış, yardım ve gibisi suistimale Aleni ödemeleri kaldıracağız.”
Bu Teklif de öteki teklifler üzere aslında yapılanı yapılacak üzere gösterme uğraşından Öbür bir şey değil. Her eğitim-öğretim yılında esasen okullarımıza bütçe gönderiliyordu. 2022 yılında Okul temelli bütçeye dayalı yeni bir sistematik geliştirerek okullarımızın paklık, kırtasiye, Ufak tamirat ve donatım muhtaçlıklarını karşılamak üzere birinci Sefer bütün okullarımıza gereksinimi Çok olana daha Çok olmak üzere direkt bütçe gönderdik. 2022 yılında bu kapsamda 7 Milyar TL bütçe gönderdik ve okullarımızı Fazla daha kuvvetli hale getirdik. Bağış yardım üzere argümanlar da giderek azaldı. Bu kapsamdaki bütün tezleri da ayrıntılı bir halde inceleyerek Gerekli süreçleri yaptık. Bu uygulamamızı devam ettirerek okullarımızın kendi gereksinimlerini karşılama kapasitesini artırmaya devam ediyoruz.

MESLEK LİSELERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİ 10 KAT ARTTI

“Bütün Organize Sanayi Bölgelerine bölümlerin gereksinimleri doğrultusunda yatılı Mesleksel ve Teknik Liseler açacak, bu okulları, ulusal Eğitim Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgesi idaresiyle işbirliği içinde yöneteceğiz.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir