Avukatlık stajı memurun 5434 sayılı Kanuna tabi olmasını sağlar mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

2008 Ekim ayından Evvel memuriyeti olanların farklı emeklilik kuralları taşıdığından bahsetmişsiniz. Ben 2008 yılında avukatlık stajımı yaptım. Memuriyet ve sigortalılık başlangıcım 9 Şubat 2009 Devlet Memurları Kanununa nazaran avukatlık stajı yaptığım Devre takım ve dereceme tesir ediyor. Özetle benim sorum avukatlık stajı yaptığım Devre iç edilirse 2008 ekim ayı öncesi emeklilik haklarına sahip olabilirim üzere geldi. Sanki staj müddetim emeklilikte çalışma süreme iç edilir mi?

Memurların 5434 sayılı Kanuna tabi olmaları için temel alınan tarih 1 Ekim 2008 tarihidir.

Avukatlık stajı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu yeterince sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere Yekün 1 yıllık yapılması gereken bir süreçtir. Bir manada mesleğe hazırlanma sürecidir.

Bu müddetler Mecbur sigortalı olmaksızın geçen mühletler olduğu için çalışma hayatına başlayan şahısların bu müddetlerinin de hizmet müddetlerine iç edilmesi maksadıyla borçlanma hakkı verilmiştir.

Bugün için Toplumsal Emniyet Kurumuna borçlanma yapılarak hizmet kazanılması durumları 5510 sayılı Kanunun 41 inci unsurunda belirtilmiş olup, bu kararda; Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların olağan staj süreleri’nin yazılı olarak Müracaat yapılması kaydıyla borçlanma yapılması sağlanmış durumdadır.

Avukatlık Staj borçlanması 5434 sayılı Kanuna tabi olmayı sağlar mı?

Memurun 5434 sayılı Kanuna tabi olması için kesinlikle 1 Ekim 2008 öncesinde memurluk hizmetlerinin yahut memurluk hizmetlerinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, vekil imamlık üzere çalışılmış olan hizmetlerinin olması gerekmektedir. Yani 2008 Ekim öncesinde memurluk vasfını kazandıracak biçimde 1 gün dahi çalışmanın olması gerekmektedir.

Bu Cin vazifelerde fiilen çalışmaları olmayıp 1 Ekim 2008 sonrasında birinci sefer memurluğa başlamış olanlar ise büsbütün 5510 sayılı Kanuna tabi olmaktadırlar.

Bu nedenle de 2008 Ekim öncesi yalnızca sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapmış olan ve 2008 Ekim sonrasında da birinci defa memur olanlar avukatlık staj müddetini borçlansalar da 5434 sayılı Kanuna tabi olmayacaklarını, yalnızca emeklilik hizmet müddetinin artmasına fayda sağlayacağını kıymetlendiriyoruz.

Avukatlık stajında geçen müddetlerin borçlanılması

Gerek 6 ayı mahkemelerde, gerekse 6 ayı da avukat yanında olmak üzere azami 1 Yıl olan avukatlık staj mühletinin borçlanılması için SGK’ya Müracaat edilmesi gereklidir. Borçlanma için 1 Yıl tamamlanmış olan staj mühletini gösterir barolardan alınacak olan evrakın kâfi olacağını belirtebiliriz.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararları gereği, Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki kademe, memurluk sırasında yapanlara ise bir kademe uygulanmaktadır.

Ayrıca, Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyete girmeden Evvel yahut memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri mühletlerin 3/4′ ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu müddetlerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine temel olacak halde bedellendirilmektedir.

Sonuç olarak 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluk hizmeti olanlar, yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık üzere memurluk hizmetinden sayılan misyonlarda bulunmamışlarsa 5510 sayılı Kanuna, şayet bu vazifelerde bulunmuşlarsa 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar. Yalnızca avukatlık stajının borçlanma yapılarak hizmet satın alınması sizi 5434 sayılı Kanuna tabi tutmayacaktır. Yeniden, staj mühleti her ne kadar memurun derece ve kademe eği tarafıyla, yani memurlukta geçmiş üzere derece ve kademe avantajı sağlamış olsa da, bunun yalnızca intibak süreciyle hudutlu bir süreç olduğunu, bu sürecin Yine 5434 sayılı Kanuna tabi tutmasını sağlamadığını Anlatım etmek isteriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir