Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 24, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE TOPLUMSAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİSİ MİSYONDA

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 1 inci ve 2 nci hususlarında yer Meydan “Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığı” ibareleri “Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü hususunda yer Meydan “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ibaresi “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) YDS/e-YDS: Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanını,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin başına “Aile toplumsal takviye uzmanı,” ibaresi, ikinci fıkrasında yer Meydan “çocuk eğiticisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk eğitimcisi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 5 inci husustan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Görevde yükselme imtihanına tabi olmadan atanılacak takımlar ve bu takımlar için aranacak Özel koşullar

MADDE 5/A- (1) Vilayet müdür yardımcısı takımına yapılacak atamalarda, Vilayet müdürlüğündeki hizmetler temel alınmak suretiyle aşağıdaki kurallar aranır:

a) Mesleksel hizmetleri yürütmek üzere en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bakanlığın misyon alanına ait ruhsal danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve toplumsal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun Uğraş mensubu olmak.

b) İdari hizmetlerin yürütülmesi maksadıyla en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine bağlı kısımlardan mezun olmak.

c) Hukuk ve rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere hukuk fakültesi mezunu olmak.

ç) öteki hizmetleri yürütmek üzere en az fakülte yahut dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

d) Bakanlık takımlarında en az 3 Yıl çalışmış olmak.

e) En az 8 Yıl hizmeti bulunmak.

(2) Bu unvana yapılacak atamalarda, atanılan takımın rastgele bir sebeple boş kalması yahut boşalması sonrası tekrar Nakil yapılmasında, Nakil sırasının tıpkı yordamda yapılmasının temel alınması suretiyle, tahsil durumu prestijiyle, takım sayısı iki olan vilayetlerde birinci takımın birinci fıkranın (a) bendine nazaran, takım sayısı 3 olan vilayetlerde birinci takımın birinci fıkranın (a) bendine nazaran, ikinci takımın birinci fıkranın (b) bendine nazaran, takım sayısı 4 olan vilayetlerde birinci takımın birinci fıkranın (a) bendine nazaran, ikinci takımın birinci fıkranın (b) bendine nazaran, üçüncü takımın birinci fıkranın (c) bendine nazaran, öteki takımlar için ise birinci fıkranın (ç) bendine nazaran Nakil yapılır.

(3) Hukuk müşavirliği takımına atanabilmek için;

a) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

b) En az 10 Yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde nihayet 5 Yıl avukat takımında çalışmış olmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak Özel şartlar

MADDE 7-(1) Bu Yönetmeliğe tabi takımlara misyonda yükselme imtihanına katılma suretiyle atanacaklarda genel kaidelerin yanında aşağıdaki Özel kaideler aranır:

a) Döner kapital merkez müdürü, müdür, şube müdürü takımlarına atanabilmek için;

1) kurum müdür yardımcısı, aile toplumsal takviye uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı takımlarında farklı başka yahut Birlikte en az üç yıl; avukat, biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı, sosyolog, Belde plancısı, tabip, uzman doktor ayniyat saymanı, din vazifelisi, hemşire, odyolog, programcı, sıhhat memuru, sayman, şef takımlarında başka ayrı yahut Birlikte en az dört Yıl olmak üzere Yekün sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Aile ve cemiyet Hizmetleri genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kurum müdürü takımına atanabilmek için;

1) Aile toplumsal dayanak uzmanı takımında en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı ve sosyolog takımlarında başka farklı yahut Birlikte en az dört Yıl olmak üzere toplamda en az sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

c) Çocuk Hizmetleri genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kurum müdürü takımına atanabilmek için;

1) kurum müdür yardımcısı, aile toplumsal dayanak uzmanı, eğitim uzmanı takımlarında başka farklı yahut Bir arada en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, daire tabibi, diş tabibi, eczacı, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı, sosyolog, tabip, uzman tabip, hemşire, sıhhat memuru takımlarında başka farklı yahut Bir arada en az dört Yıl olmak üzere Yekün sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Engelli ve İhtiyar Hizmetleri genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kurum müdürü takımına atanabilmek için;

1) kurum müdür yardımcısı, aile toplumsal takviye uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı takımlarında farklı başka yahut Bir arada en az üç yıl; biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı, sosyolog, Belde plancısı, tabip, uzman tabip ayniyat saymanı, din vazifelisi, hemşire, odyolog, programcı, sıhhat memuru, sayman, şef takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az dört Yıl olmak üzere Yekün sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Bayanın Statüsü genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kurum müdürü takımına atanabilmek için;

1) Aile toplumsal takviye uzmanı takımında en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı ve sosyolog takımlarında farklı ayrı yahut Bir arada en az üç Yıl olmak üzere toplamda en az sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Aile ve cemiyet Hizmetler genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kurum müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Aile toplumsal takviye uzmanı takımında en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı ve sosyolog takımlarında başka farklı yahut Bir arada en az üç Yıl olmak üzere toplamda en az sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

f) Çocuk Hizmetleri Hizmetler genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kurum müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Aile toplumsal takviye uzmanı, eğitim uzmanı takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı, sosyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, din vazifelisi, hemşire, sıhhat memuru, şef takımlarında farklı ayrı yahut Bir arada en az dört yıl; sıhhat teknikeri, sıhhat teknisyeni, Yurt Yönetim memuru takımlarında başka farklı yahut Birlikte en az dört Yıl olmak üzere Yekün sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

g) Engelli ve İhtiyar Hizmetleri genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kurum müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Aile toplumsal takviye uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı takımlarında farklı başka yahut Birlikte en az üç yıl; biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mühendis, mimar, mütercim, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı, sosyolog, Belde plancısı, tabip, ayniyat saymanı, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, din vazifelisi, hemşire, odyolog, programcı, sıhhat memuru, sayman, şef, laborant takımlarında farklı başka yahut Bir arada en az dört yıl; sıhhat teknikeri, sıhhat teknisyeni, tekniker, Yurt Yönetim memuru, ambar memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, işaret lisanı tercümanı, memur, satınalma memuru, data hazırlama ve Denetim işletmeni, veznedar takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az beş Yıl olmak üzere Yekün sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ğ) Bayanın Statüsü genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kurum müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Aile toplumsal dayanak uzmanı takımında en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı ve sosyolog takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az üç Yıl olmak üzere toplamda en az sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

h) önder takımına atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, daktilograf, din vazifelisi, hemşire, işaret lisanı tercümanı, müdafaa Emniyet vazifelisi, laborant, memur, sıhhat memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sürücü, teknik ressam, tekniker, teknisyen, bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni, veznedar, Yurt Yönetim memuru takımlarında başka ayrı yahut Birlikte en az üç Yıl olmak üzere toplamda en az sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ı) Aile toplumsal takviye uzmanı takımına atanabilmek için;

1) Çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, toplumsal çalışmacı ve sosyolog takımlarında farklı ayrı yahut Birlikte en az üç Yıl olmak üzere toplamda en az sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

i) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman takımına atanabilmek için;

1) Ayniyat saymanı, biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, toplumsal çalışmacı, sosyolog, şef takımlarında farklı ayrı yahut Bir arada en az üç yıl; Ambar memuru, çocuk eğitimcisi, hemşire, laborant, memur, sıhhat memuru, santral memuru, satınalma memuru, sayman, sekreter, sürücü, teknik ressam, tekniker, teknisyen, bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni ve veznedar takımlarında farklı ayrı yahut Bir arada en az altı Yıl olmak üzere Yekün sekiz Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

j) Çözümleyici takımına atanabilmek için;

1) Programcı, istatistikçi takımlarında farklı başka yahut Bir arada en az üç Yıl hizmeti olmak üzere Yekün dört Yıl hizmeti bulunmak,

2) Bilgisayar sistemleri ile idaresi, sistem çözümleme yahut sistem programlama bahislerinde sertifika sahibi olmak,

3) En az iki aktüel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) nihayet 5 Yıl içinde Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) ya da muadil öteki imtihanlardan en az (E) seviyesinde İngilizce lisanında puanı olmak,

5) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

k) Ayniyat saymanı takımına atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, daktilograf, din vazifelisi, muhafaza Emniyet vazifelisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sürücü, teknik ressam, tekniker, teknisyen, data hazırlama ve Denetim işletmeni, veznedar, Yurt Yönetim memuru takımlarında farklı başka yahut Birlikte en az üç Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

l) Sayman takımına atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, daktilograf, din vazifelisi, müdafaa Emniyet vazifelisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sürücü, teknik ressam, tekniker, teknisyen, bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni, veznedar, Yurt Yönetim memuru takımlarında başka farklı yahut Birlikte en az üç Yıl hizmeti bulunmak,

2) Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birinden lisans seviyesinde mezun olmak,

3) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklar için öngörülen kaideleri taşımak,

m) Yurt Yönetim memuru takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında farklı ayrı yahut Birlikte en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

n) Satınalma memuru takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

o) Veznedar takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında farklı ayrı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ö) Bilgisayar işletmeni ve bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında farklı ayrı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak (bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) yahut bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki Devre bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

p) Sürücü takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında farklı başka yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

3) En az İdadi ve dengi okullardan mezun olmak,

r) Sekreter takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında farklı ayrı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az İdadi seviyesinde ofis(yazıhane) idaresi ve sekreterlik kısımlarından mezun olmak,

s) Memur, ambar memuru, santral memuru takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında farklı başka yahut Birlikte en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az İdadi ve dengi okullardan mezun olmak,

ş) Daktilograf takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında başka ayrı yahut Birlikte en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) Bilgisayarla ilgili kısım mezunları dış daktilograf kullanım evrakına sahip olmak,

3) En az İdadi ve dengi okullardan mezun olmak,

t) İşaret lisanı tercümanı takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında başka farklı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) ulusal Eğitim Bakanlığı müsaadeli kurslar yahut ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret lisanı öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme evrakı almış olmak yahut Türk İşaret Lisanı Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

3) En az İdadi ve dengi okullardan mezun olmak,

u) Müdafaa ve Emniyet vazifelisi takımına atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi takımlarında başka farklı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

2) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı özel Emniyet Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen kuralları taşımak,

4) özel Emniyet Vazifelisi Sertifikası sahibi olmak,

şartları aranır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 nci unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“ç) İmtihan süreci içerisinde İmtihan ile ilgili yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,”

MADDE 8- Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Yazılı İmtihan ve değerlendirme

MADDE 14- (1) Yazılı imtihan; bu imtihana ait bahis başlıkları İmtihan kurulunca belirlenir ve İmtihan duyurusunda belirtilir.

(2) Vazifede yükselme yazılı imtihanı, Bakanlıkça yapılacağı üzere öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı imtihanı, Bakanlığın vazife alanları ve Nakil yapılacak misyonun niteliğine ait bahislere Müsait olarak Bakanlıkça yapılacağı üzere, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. İmtihana katılacaklarda Bakanlıkta yahut tahsil durumları ile ilgisi bulunmayan vazifelerde makul mühlet hizmet yapmış olma kuralı aranmaz.

(4) Yazılı imtihanların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, imtihanın yürütülmesine ve imtihana ait konulara, Bakanlık ile imtihanın yaptırılacağı Kurum yahut kurum ortasında yapılan protokolde yer verilir.

(5) Yazılı imtihan, Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 9- Tıpkı Yönetmeliğin 16 ncı hususunun birinci ve üçüncü fıkralarında yer Meydan “Görevde yükselme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 16 ncı unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16/A- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan imtihanlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır.

a) Kopya çekenler, kopya verenler yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanlar İmtihan salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların imtihanları geçersiz sayılır. Ayrıyeten bu şahıslar hakkında disiplin süreci uygulanır.

b) İmtihana girecek adayın yerine Öbür bir kişinin imtihana girdiğinin anlaşılması halinde, durum tutanakla tespit edilir ve bunların imtihanı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında Gerekli yasal süreç yapılır.”

MADDE 11- Birebir Yönetmeliğin 20 nci unsuru yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci hususunun dördüncü fıkrasında yer Meydan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci hususunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklemiştir.

“d) Bu Yönetmelik kapsamındaki işçiden doktora tahsilini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği imtihanına katılmaksızın tahsille ihraz edilen vazifelere atanabilirler.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“İdari takımlara atamalarda Özel kaidelerin uygulanması

GEÇİCİ UNSUR 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe eklenen 5/A hususu ve 7 nci unsurun birinci fıkrasının (b) ila (ğ) bentlerinde yapılan değişiklikler, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel atananlar ile misyonda yükselme İmtihan süreci devam edenler hakkında uygulanmaz.”

Yürürlük

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- Bu Yönetmelik kararlarını Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir