Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 10, 2022 Yorum Yok

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel yönetim Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı takımlarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları (birinci grup) ortasından on yedi (17), Toplumsal Hizmet, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında en az dört Yıl eğitim veren kısım mezunları (ikinci grup) ortasından üç (3) olmak üzere giriş imtihanı ile yirmi (20) Aile ve Toplumsal Hizmetler Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. GİRİŞ İMTİHANINA GİRİŞ ŞARTLARI

Aile ve Toplumsal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanına başvuracak adayların;

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurundaki genel kuralları taşıması,

1.2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Toplumsal Hizmet, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji yahut Sosyoloji alanlarında en az dört Yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak.

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan çeşidinden 80 (seksen) ve üzerinde, Toplumsal Hizmet, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji yahut Sosyoloji alanlarında en az dört Yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar için KPSS P-3 puan cinsinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için en yüksek puanlı 340 kişi,

. Toplumsal Hizmet, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji yahut Sosyoloji alanlarında en az dört Yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en yüksek puanlı 60 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana kabul edilir),

1.4. Giriş imtihanının yapıldığı yılın (2023 yılında yapılacaktır.) ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olması,

1.5. sıhhat durumunun yurdun her yerinde misyon yapmaya ve her türlü iklim şartlarında seyahat etmeye elverişli bulunması,

Gerekmektedir.

2. GİRİŞ İMTİHANI BAŞVURUSU

2.1. Giriş İmtihanı için müracaatlar, 14/11/2022 tarihinden 25/11/2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen koşullara Müsait olmayan müracaatlar ile mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Postayla ve diğer biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Giriş İmtihanına başvuranlardan gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

2.3. müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

2.4. birdenbire Çok kısım mezunu olan adaylar yalnızca bir kısım için müracaatta bulunacaklardır.

3. GİRİŞ İMTİHANI BİÇİMİ VE YERİ

3.1. Giriş imtihanı Evvel yazılı akabinde kelamlı olmak üzere iki etaplı olarak Ankara’da yapılacaktır.

3.2. Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adayların İsim listesi, yazılı İmtihan tarihi, saati ve yazılı imtihana ait öteki konular, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara müracaat sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. öteki taraftan adaylar imtihana ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3.3. Adaylar müracaat bilgilerini, Meslek Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve müracaat bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle yazılı imtihana katılabileceklerdir.

3.4. Yazılı İmtihan yeri, tarihi ve/veya diğer konularda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.

4. YAZILI İMTİHAN KONULARI

4.1. Yazılı İmtihan aşağıda belirtilen hususlarda yapılır;

. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;

– Hukuk: Anayasa Hukuku, idare Hukuku (Genel asıllar, idari Örgüt ve halk işçisi hukuku), İdari Yargı Adap Hukuku (Genel esaslar), Ceza Hukuku (Genel temeller ve halk vazifelileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), uygar Hukuk (Genel temeller ve aile hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar),

– İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Şimdiki Ekonomik Meseleler,

– Maliye: genel Maliye Teorisi, Maliye Siyasetleri, halk Gelirleri, halk Sarfiyatları, Bütçe,

– halk İdaresi: Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Milletlerarası Kuruluşlar,

– Muhasebe: genel Muhasebe.

. Toplumsal Hizmet, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji yahut Sosyoloji alanlarında en az dört Yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için;

– T.C. Anayasası, yönetim Hukuku (Genel temeller, idari Örgüt ve halk işçisi hukuku), Ceza Hukuku (Genel kararlar ve halk yönetiminin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar), uygar Hukuk (Aile Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar),

– Yürürlükte bulunan; 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Muhafaza Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 3294 sayılı Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlık teşkilatı ile ilgili kararları,

– Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Çocuk, Bayan ve insan Hakları ve Hukuku, Gelişim Psikolojisi, Gelişim Kuramları, Öğrenme Psikolojisi.

4.2. tahsil kısımları itibariyle belirtilen husus başlıkları, yazılı imtihanın genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her husus başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

5. DEĞERLENDİRME

5.1. Yazılı İmtihan kağıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı imtihanın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar muvaffakiyet sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş imtihanı ilanında belirtilen takım sayısının dört katına kadar Namzet yazılı imtihanı kazanmış sayılır. Yazılı imtihanı nihayet sırada kazanan Namzet ile puanı eşit olan öbür adaylar da kelamlı imtihana alınır.

5.2. Yazılı imtihanın sonucu, liste olarak yahut her adayın kendi İmtihan sonucunu görebileceği biçimde Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Kelamlı imtihana gireceklerin müracaat sistemine kayıtlı adreslerine, imtihanın yeri, günü ve saati, İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel yazılı olarak bildirilir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5.3. Kelamlı imtihandan Evvel adaylardan, sıhhatle ilgili olarak vazifesini devamlı yapmaya Mani bir durumu olmadığına, sabıka kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan istenir. aykırı takdirde adaylar kelamlı imtihana alınmayacaklardır.

5.4. Kelamlı İmtihan adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.

5.5. Kelamlı imtihanda her Namzet için, giriş İmtihan şurası reis ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir.

5.6. Kelamlı imtihanda adaylar; İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel Yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından farklı ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

5.7. Adaylar, komite tarafından 5.6.’da sayılan “sınav mevzularına ait bilgi düzeyi” konusunda elli puan, öteki konuların her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir. Mülakatta başarılı sayılmak için, giriş İmtihan şurası lideri ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması koşuldur.

5.8. Adayın giriş imtihanı notu; yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasıdır. Muvaffakiyet sırası bu nota nazaran tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanında başarılı sayılmak için yazılı ve kelamlı imtihanlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması kaidedir.

5.9. Giriş imtihanı notunun eşitliği halinde, yazılı İmtihan notu yüksek olan Namzet öncelik kazanır. Bu halde de Adalet devam ediyorsa giriş imtihanına temel KPSS puanı temel alınır. İmtihanda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı ilan edilen boş takım sayısından Çok olursa ilan edilen takım sayısı kadar Namzet asıl olarak, ilan edilen takım sayısının yarısını geçmemek üzere diğer adaylardan ise muvaffakiyet sıralamasına nazaran yedek Namzet belirlenebilir. Yedek adayların isimleri başka bir listede ilan edilir.

5.10. Giriş imtihanından 70 ve üzerinde puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

6. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA

6.1. Giriş İmtihan sonucu, liste halinde yahut her adayın kendi İmtihan sonucunu görebileceği formda Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.aile.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.2. Giriş İmtihan sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş Amel günü içinde Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. itirazlar, giriş İmtihan kurulunca itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş Amel günü içinde incelenir. Giriş İmtihan heyeti, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Karar, tutanağın Başkanlığa sunulduğu tarihten itibaren ilgiliye yedi Amel günü içerisinde bildirilir.

6.3. Başkanlıkça, başarılı olan adaylara müracaat sisteminde belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

7. BAŞKA HUSUSLAR

7.1. Giriş imtihanını asıl olarak kazanıp atandığı halde, yasal müddeti içinde vazifeye başlamayanlar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, yasal mühletin bitiminden itibaren altı ay içinde yedek olarak imtihanı kazanan adaylar ortasından muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

7.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Mesul değildir.

7.3. Başkanlık, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

8. BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numarasından, Bakanlık web sayfasından (http://www.aile.gov.tr) yahut Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından (İzmir Cad. No:41 Kızılay 06420 Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

İletişim: 0 (312) 408 75 00

E-Posta: rehberlikveteftis@aile.gov.tr

İlan olunur. 13658/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir