Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 23, 2023 Yorum Yok

Ekli “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu hususu mucibince karar verilmiştir.

23 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AİLE, ÇALIŞMA VE TOPLUMSAL HİZMETLER BAKANLIĞI DERS VE ek DERS SAATLERİNE AİT ASILLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Esaslar”m ismi “Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Esaslar” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 2- Birebir Asılların;

a) 1 inci hususunda yer Meydan “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının” ibaresi “Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının” halinde,

b) 2 nci unsurunda yer Meydan “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı” ibaresi “Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı” halinde,

c) 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer Meydan “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanını” ibaresi “Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanını” biçiminde, (b) bendinde yer Meydan “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığını” ibaresi “Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığını” biçiminde,

ç) 12 nci unsurunda yer Meydan “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanı” ibaresi “Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı” halinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3- Tıpkı Asıllara aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 1- (1) 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla harika Vaziyet ilan edilen vilayetlerde, harikulâde Vaziyet mühletince, 7 nci hususun birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında vazife yapmakta olanlardan, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle ek ders misyonunu yerine getiremeyecek durumda oldukları Vilayet vahşince tespit edilenler, üzerlerinde bulunan ek ders vazifelerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders fiyatından yararlandırılır.”

MADDE 4- Bu Asılların;

a) 3 üncü hususu 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) öteki kararları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Asılları Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir