8 Bin POMEM Öğrencisi Alınacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin POMEM alımı için müracaat kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuza nazaran Lisans mezunlarının KPSSP3 puan çeşidinden en az 60, Önlisans mezunlarının ise en az 65 puan almış olmaları gerekiyor. Müracaatlar 8 ila 21 Aralık 2020 tarihleri ortasında alınacak.

POLİS AKADEMİSİ

27. Devre POMEM Giriş İmtihanı müracaat Kılavuzu Yayımlanmıştır

DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Uğraş Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 yahut 2020 yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanlarının birinden P3 puan çeşidinden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanı P93 puan çeşidinden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar ortasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Uğraş Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen öteki koşulları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) bayan, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) bayan olmak üzere Yekün (8.000) Talebe alımı yapılacaktır.

Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön müracaatlarını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Uğraş Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ait giriş şartları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ait İmtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara prestij edilmemesi kıymetle duyurulur.

27. DEVİR POLİS Uğraş EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 yahut 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tipinden (65,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit yahut Görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci hususunun (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 yahut 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan çeşidinden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tipinden (52,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden müracaatta bulunamazlar. Bu biçimde müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki ıslak dikkate alınmak kaidesiyle, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Bayanlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa uzunluklu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,

f) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya hukuksal bir manisi bulunmamak,

g) sıhhat durumu tarafından, sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Taammüden işlenen bir cürümden Dolayı kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı hatalardan Dolayı mahküm olmamak yahut bu hatalardan Dolayı devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, Biricik başına fuhuş yapılan Hane ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan Dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

ı) müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin Yan kuruluşlarına Üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

j) halk haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

k) sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması Olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT YAHUT GÖREV MALULÜ OLANLARIN, EŞ YAHUT ÇOCUKLARI İMTİHAN FİYATI YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: 27. Devre POMEM Giriş İmtihanına müracaatta bulunan adaylardan;

Başvuru fiyatını yatırdığı halde internet üzerinden ön müracaat yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da müracaat koşullarından rastgele birini taşımayan, imtihana girmeyen, giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanı geçersiz sayılan,

Aday Kıymetlendirme ve Seçme İmtihanında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir süreç için fiyat yatıran yahut tıpkı süreç için apansız Çok fiyat yatıran,

Sınav fiyatını kendi ismine yatırmayan adayların İmtihan müracaat fiyatları hiçbir formda Geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede müracaat ve imtihana katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıyeten adaylara posta yoluyla yahut değişik bağlantı araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların İmtihan tarihleri katılaşıp internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen müracaat ve imtihanlara katılamamaktan doğan mesuliyet adaylara aittir.

UYARI: Şahsen müracaat ve İmtihan Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, kablosuz bağlantı sağlayan bluetooth vb. aygıtlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik aygıtla ve Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt aygıtı vb. araçlar, her türlü bilgisayar özelliği bulunan aygıtlar yahut değişik gibisi hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir