61 yaşını doldurLahza Muallim istediği zamLahza emekli olabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 30, 2022 Yorum Yok

Soru; Bir okulda öğretmenim, emeklilik için Gerekli olLahza yaş kaidesi ve fiili hizmet müddetini tamamladım ve 61 yaşımı doldurdum ŞubBeygir ayında emekli olabilir miyim?

Cevap; 10/07/2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Öğretmenlerin emekliliği” başlıklı 331. hususuyla; “Öğretmenlerin emeklilik süreçleri HazirLahza ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik süreci yapılabilmesi, Görev yapılLahza Vilayet sonları içinde emeklilik talebinde bulunLahza işçinin Sınıf ve branşında Muallim fazlasının bulunması ve sürecin Bakanlıkça Müsait görülmesine bağlıdır.” kararı getirilmiştir.

Bu karara nazaran; ulusal Eğitim Bakanlığının Müsait görüşü alınarBeyaz öğretmenlerin emeklilik süreçleri HazirLahza ve Temmuz ayları içinde yapılmakta iken;

halk hizmetlerinin süratli, kaliteli, basitleştirilmAmel ve düşük maliyetli bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak, vakit, insLahza gücü ve ekonomik kaynBeyaz israfının önlenmesi ile yerinden Yönetim prensibi mucibince; HazirLahza ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunLahza öğretmenin ayrılması durumunda, Vilayet (ilçe, eğitim bölgesi, okul/kurum) genelinde Sınıf ve branşında Muallim fazlasının bulunması halinde,

ulusal Eğitim Bakanlığınca valiliklere yetki dönemi yapılmış ve kimi istisnaların getirildiği ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü 29.08.2018 tarih ve 15129618 sayılı “Emeklilik İşlemleri” bahisli 2018/15 nolu genelge yayımlanmıştır.

Öğretmenlerin emeklilik süreçleri ile ilgili 2018/15 sayılı genelgesi ve yetki devranı yazısı için tıklayınız.

2018/15 nolu genelgenin “B. Müracaatların Kıymetlendirilmesi:” kısmı “2. Emeklilik periyodu (HazirLahza ve Temmuz aylan) dışında emeklilik talebinde bulunanların müracaatları;” kısmı (2.c) fıkrasında; “61 istekle yaş haddi, (en az 15 Yıl hizmeti olup, 61 yaşını doldurmuş durumda olanlardan)… bakımındLahza incelendikDeri sonra değerlendirilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

Buna nazaran; 61 yaşını doldurLahza bütün öğretmenler, en az 15 Yıl hizmeti bulunmaları kaydıyla HazirLahza ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir