5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 05, 2022 Yorum Yok

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet müddetini tamamlamak 5434 sayılı Kanuna tabi memurlardaki isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden büsbütün farklıdır.

5510 sayılı Kanundaki tabiri de isteğe bağlı sigortalılık olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur vazifesinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık kararlarından yararlanır, ANCAK bu yararlanma mühleti ESNAF statüsünde sayılır.

Toplam hizmet mühleti ne olursa olsun memur iken ayrılıp, yeni sistemde 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik kurallarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet mühletlerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Yıpranma hisseleri her Vakit için aylık bağlanma esnasında dikkate alınır ve prim ödeme gün sayılarına eklenir.

Sonuç, 5434 sayılı Kanuna nazaran isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna nazaran isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini ve bu formda istifa edip bu sistemlerden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memurların mümkün bir hak kayıplarına yol açmaması açısından öncelikli olarak SGK’dan durumlarıyla ilgili bilgi almalarını tavsiye edebiliriz.

5510 sayılı Kanunda isteğe bağlı sigortalılık ile ilgili hükümler

5510 sayılı Kanunun isteğe bağlı sigortalılıkla ilgili hususlarında şunlar yer almaktadır:

İsteğe bağlı sigorta ve şartları

MADDE 50- İsteğe bağlı sigorta; bireylerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sıhhat sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken toplumsal Emniyet kontratı imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) Bu Kanuna tabi Mecbur sigortalı olmayı gerektirecek formda çalışmamak yahut sigortalı olarak çalışmakla Birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak,

şartları aranır.

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

MADDE 51-İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü hususa nazaran sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, Mecbur sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen müddetleri iptal edilerek, bu mühlete ait ödedikleri primler ilgililere iade edilir.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan yahut 80 inci unsur uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki Yekün çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna nazaran belirlenen günlük olağan çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların birebir ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen mühletler Mecbur sigortalılığa ait prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu müddetler, 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık mühleti olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı sigortalılık;

a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş nihayet günü takip eden günden,

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak kaidesiyle talep tarihinden,

c) Ölen sigortalının mevt tarihinden,

itibaren sona erer.

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş mühletler, malüllük, yaşlılık ve vefat sigortaları ile genel sıhhat sigortası kararlarının uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu mühletler, bu unsurun üçüncü fıkrası kararı Kapalı olmak üzere 4 üncü hususun birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık müddeti olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

MADDE 52-İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci unsura nazaran belirlenen prime temel karın alt sonu ile üst hududu ortasında, sigortalı tarafından belirlenen prime temel aylık çıkarın % 32’sidir. Bunun % 20’si malüllük, yaşlılık ve mevt sigortaları primi, % 12’si genel sıhhat sigortası primidir. 51 inci hususun üçüncü fıkrasında belirtilenler için 82 nci hususa nazaran belirlenen prime temel yararın alt hududu ile üst hududu ortasında olmak kaydıyla belirlenen günlük çıkar ve gün sayısı üzerinden malüllük, yaşlılık ve mevt sigortaları ile genel sıhhat sigortası primi alınır.

Sigortalılık hallerinin birleşmesi

MADDE 53-…

İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak biçimde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci hususunun üçüncü fıkrası Bilinmeyen kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir