Tag

İşlem

Görevden alınan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü kariyer kadroya atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Vilayet Müdürü olarak vazife yapmakta iken araştırmacı takımına atanan davacıların, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Nakil Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsuru uyarınca uzman yahut kontrol elemanı takımına atanma istemiyle yapılan müracaatların reddine ait açılan davalara ait içtihadı birleştirme kararını verdi.<

Kara Harp Okulu mezunlarına Gazi Üniversitesince verilen diplomaların iptali davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, kara Muharebe Okulundan 2015-2016 eğitim öğretim periyodunda mezun olan öğrencilerin diplomalarının Gazi Üniversitesi tarafından düzenleneceğine ait sürecin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

Şoförken yaptığı fiillerden dolayı imam hatibin atılması hukuka aykırı bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Köyü Camii imam hatip olarak vazife yapan davacı tarafından T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde aranılan kaideleri taşımadığı münasebeti ile meslekten çıkartılmasını hukuka karşıt buldu.

‘Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama’ mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, güvenlik Müdürlüğünde polis memuru olarak vazife yaptığı devirde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda “belirlenen durum ve müddetlerde mal bildiriminde bulunmamak yahut gerçeğe ters bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek” fiilini işlediğinden bahisle güvenlik Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7/A-4 unsuru uyarınca “12 ay uzun müddetli durdurma cezası” ile cezalandırılmasına ait sürece karşı açılan davada kararını verdi.

OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi

Bankacılık süreçleri, OHAL ilan edilen vilayetlerde 8 Şubat’tan itibaren 1 ay müddetle, kimliklerini gösterir rastgele bir dokümanla, Muhtemel olmaması durumunda kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin denetimi ile yapılabilecek

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, mahalli yönetimler çalışanına yönelik olarak yapılacak vazifede yükselme eğitimi ve imtihanına iştirak bedeli olarak belirlenen 200-TL’nin yüksek olduğundan bahisle düşürülmesi için davacı Sendika tarafından yapılan başvu…

İşte Türkiye’ye iadesi yapılan suçlular! Tek tek getirildiler

Türk Polis Teşkilatı, Türkiye’de cürüm işleyip yurtdışına firar eden mafya tipi hata örgütü yöneticilerinin peşini bırakmadı. SABAH …

Danıştay’dan, boş vakitlerinde dershanede çalışan Muallim için dikkat alımlı karar

Anadolu Lisesinde Muallim olarak vazife yapan davacının, “bir Yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılmasına ait sürecin …

Danıştay’dan, boş vakitlerinden dershanede çalışan Muallim için dikkat cazibeli karar

Anadolu Lisesinde Muallim olarak vazife yapan davacının, “bir Yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılmasına ait sürecin …